6 jobber matcher søket ditt 6 jobb funnet

km fra

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

1 til 6 av 6 resultater.
Einingsleiar opplæring og integrering
Stad kommune har ledig stilling som leiar for eininga opplæring og integrering med moglegheit for snarleg tilsetting.
Kommunalområde kultur og samfunn, Stad kommune, Nordfjordeid
NAV
Reinhaldar
Stad kommune har ledig to faste stillingar som reinhaldar.
Eigedom, Stad kommune, Nordfjordeid
NAV
Sjukepleiarar
Medisinsk sengepost er ein heildøgn-sengepost med 18 senger, inkludert 3 overvakingssenger.
Medisinsk sengepost Nordfjord sjukehus, Helse Førde, Nordfjordeid
NAV
Audiograf
Hørselsentralen har ledig 100% fast stilling for audiograf.
ØNH - Poliklinikk, Helse Førde, Førde, Lærdal, Nordfjordeid
NAV
Renholder 20% i Nordfjordeid
Allianceplus AS søker etter renholder i 20% stilling i Nordfjordeid i Stad kommune.
Allianceplus As Avd Høyanger, Nordfjordeid
NAV
Fastlege
Stad kommune har ledig vikariat som fastlege i godt opparbeidd praksis i kommunalt drive legekontor på Nordfjordeid i perioden juni 2020 til august 2021.
Stad kommune - Nordfjordeid, Nordfjordeid
NAV