12 jobber matcher søket ditt 12 jobb funnet

km fra

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

1 til 12 av 12 resultater.
Helsefagarbeidar 130% fast stilling
Vi har ledig ei 80 % stilling og ei 50 % stilling, totalt 130 % fast stilling som helsefagarbeidar/ hjelpepleiar ved Sykkylven bu- og aktivitetssenter (BUAS), sone 2.
BUAS, Sykkylven kommune, Sykkylven
NAV
Sjukepleiar 100 % vikariat
Vi har ledig 100 % vikariat som sjukepleiar ved Sykkylven bu- og aktivitetssenter (BUAS), avdeling for korttidsopphald og avlasting i perioden 01.05.2020 - 01.03.2021.
BUAS, Sykkylven kommune, Sykkylven
NAV
Sjukepleiar 290 % fast stilling
Vi har ledig 290 % fast stilling som sjukepleiar ved Sykkylven bu- og aktivitetssenter (BUAS). 100 % stilling ved sone 1 og 100 % stilling...
BUAS, Sykkylven kommune, Sykkylven
NAV
Institusjonskokk/ ernæringskokk 85 % vikariat
Vi har ledig 85 % vikariat som institusjonskokk/ ernæringskokk ved Sykkylven bu - og aktivitetssenter, kjøkken i perioden 01.06.2020 - 01.03.2021.
Sykkylven kommune, Sykkylven
NAV
Vernepleiar/ miljøterapeut 100 % fast stilling
Vi har ledig 100 % fast stilling for vernepleiar/ miljøterapeut frå 01.08.2020.
Sykkylven kommune, Sykkylven
NAV
Miljøterapeut inntil 100 % mellombels stilling
Vi har ledig 100 % mellombels stilling for miljøterapeut i perioden 01.08.2020 - 31.07.2021.
Sykkylven ungdomskule og opplæringssenter, Sykkylven kommune, Sykkylven
NAV
Lærar Ullavik skule, inntil 420 % vikariat/ mellombelse stillingar
Vi har ledig inntil 420 % vikariat/ mellombelse stillingar ved Ullavik skule i perioden 01.08.2020 - 31.07.2021.
Ullavik skule, Sykkylven kommune, Sykkylven
NAV
Lærar Sykkylven ungdomsskule - inntil 200% vikariat
Vi har ledig inntil 200 % vikariat/mellombels st. for lærar ved Sykkylven ungdomsskule i perioden 01.08.2020 - 31.07.2021.
Sykkylven ungdomskule og opplæringssenter, Sykkylven kommune, Sykkylven
NAV
Rådgjevar 100 % fast stilling
Vi treng ein dyktig rådgjevar - er det deg?
Sykkylven ungdomskule og opplæringssenter, Sykkylven kommune, Sykkylven
NAV
Avdelingsleiar 100% fast stilling
Vi har ledig 100% fast stilling som avdelingsleiar frå 01.08.2020 ved Sykkylven opplæringssenter.
Sykkylven ungdomsskule og opplæringssenter, Sykkylven kommune, Sykkylven
NAV
Kommuneoverlege 40 % fast stilling
Sykkylven kommune har ledig 40 % stilling som kommuneoverlege med snarleg tiltreding.
Sykkylven kommune, Sykkylven
NAV
Ledig avtaleheimel for fastlege
Sykkylven kommune har ledig avtaleheimel for fastlege med snarleg tiltreding.
Sykkylven kommune, Sykkylven
NAV