4 jobber matcher søket ditt 4 jobb funnet

km fra

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

1 til 4 av 4 resultater.
Miljøarbeidar
Eininga yter miljøterapeutiske tenester til personar med samansette behov.
Eining for habilitering/rehabilitering, Stranda
NAV
Miljøterapeut - Eining for habilitering/rehabilitering
Eining for habilitering/ rehabilitering yter miljøterapeutiske tenester til personar med samansette behov.
Stranda kommune, Stranda
NAV
Fysioterapeut - Vikariat
Fysioterapitenesta er ein del av Stranda kommune sitt helsetilbod.
Helsetenesta, Stranda kommune, Stranda
NAV
Økonomisjef
Stranda kommune er organisert etter prinsippet om flat struktur med 17 driftseiningar og stab/støttefunksjon direkte underlagt rådmann.
Stranda kommune, Stranda
NAV