3 jobber matcher søket ditt 3 jobb funnet

km fra

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

1 til 3 av 3 resultater.
Sykepleierstilling 100%
Bjørgene omsorgssenter ligger i søre bydel, og består av en aldersdement avdeling, en somatisk avdeling og et aldershjem, til sammen 84 pasienter.
Bjørgene omsorgssenter, Haugesund
NAV
Sykepleierstilling 50% på natt
Bjørgene omsorgssenter ligger i søre bydel, og består av en aldersdement avdeling, en somatisk avdeling og et aldershjem, tilsammen 84 pasienter.
Bjørgene omsorgssenter, Haugesund
NAV
100% fast stilling som avdelingsleder ved utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, USHT Helse Fonna
Leder av utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) går over i annen lederstillingen i kommunen, og vi søker i den anledning etter ny leder av USHT.
Helse, omsorg og sosiale tjenester, Haugesund kommune, Haugesund
NAV