10 jobber matcher søket ditt 10 jobb funnet

km fra

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

1 til 10 av 10 resultater.
Helsesekretær/sekretær
Ved Merkantile tjenester, Spesialisert behandling Haugesund, Klinikk for psykisk helsevern har vi ledig 100% vikariat som Helsesekretær/sekretær.
Spesialisert behandling seksjon Haugesund, Helse Fonna HF, Haugesund
NAV
Bioingeniør i turnus - laboratorium for immunologi og transfusjonsmedisin
Vi søkjer bioingeniør til ledig vikariat i 100 % ved laboratorium for immunologi og transfusjonsmedisin (LIT), Seksjon for laboratoriemedisin, Haugesund sjukehus.
Immunologi og transfusjonsmedisin, Helse Fonna HF, Haugesund
NAV
55% spl stilling dag/aften med hver 3. helg
Vi jobber med å ta i mot akutt psykisk syke mennesker.
Akuttpsykiatrisk post Haugeund, Helse Fonna HF, Haugesund
NAV
Konsulent EPJ-senteret
EPJ-senteret har eit fagleg ansvar for oppgåver knytt til bruk av elektronisk pasientjournal og tilhøyrande applikasjonar.
EPJ senter, Helse Fonna HF, Haugesund
NAV
Sjukepleiar/spesialsjukepleiar
Geriatrisk sengepost har ledig fast stilling for sjukepleiar/spesialsjukepleiar frå mai av.
Geriatrisk sengepost, Helse Fonna HF, Haugesund
NAV
Nevropsykolog/psykologspesialist/psykolog
Nevropsykologisk eining høyrer til Klinikk for psykisk helsevern i Helse Fonna.
Nevropsykologisk enhet Haugesund, Helse Fonna HF, Haugesund
NAV
Helsesekretær/Sekretær
Vi har ledig 100 % fast stilling som helsesekretær/sekretær i Merkantil enhet AIO.
Helse Fonna HF, Haugesund
NAV
Sjukepleiar 100 % i Bemanningssenteret i samarbeid med alderspsykiatrisk døgnpost
Vi søkjer ein sjukepleiar som er fleksibel, trivst med nye utfordringar og som liker å samhandle med nye kolleger og ulike pasientgrupper.
Bemanningssenter, fast tilsette, Helse Fonna HF, Haugesund
NAV
Konsulent
Bolig, bygg og eiendom har ansvar for eiendomsforvaltning, nybygg og vedlikehold av Haugesund kommunes eiendommer, 550 boliger og 85 formålsbygg.
Bolig, bygg og eiendom, Haugesund
NAV
Psykiatrisk/geriatrisk sykepleier 50%
Helse Fonna er i ein organisasjonsutviklingsprosess.
Spesialisert behandling seksjon Haugesund, Helse Fonna HF, Haugesund
NAV