5 jobber matcher søket ditt 5 jobb funnet

km fra

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

1 til 5 av 5 resultater.
Lionbridge
Part time, Independent Contractor, Work from Home Opportunity

Lionbridge

Are you looking for a role that gives you the opportunity to work with one of America’s top 100 most trusted Companies while also increasing your income from the comfort of your home? Then why not join Lionbridge as a part-time Independent Contractor. We are currently recruiting for the role of Online Map Quality Analysts in Norway.

The position will allow you to work from home on a flexible schedule of up to 20 hours per week completing tasks in a web-based evaluation tool. The tasks will involve determining the relevance and accuracy of information by performing online research and referring to guidelines provided to you. The tasks will mainly be map related but it is possible there will be non-map related tasks you are required to work on from time to time.

Lionbridge
Intensivsjukepleiar, 75 % stilling
Felles intensiv er ei eining som behandlar medisinske og kirurgiske overvakings-/intensivpasientar.
Sengepost felles intensiv og dialyse Stord, Helse Fonna HF, Stord
NAV
Intensivsjukepleiar, 100 % fast stilling, tredelt turnus
Felles intensiv ved Stord sjukehus har ledig 100 % fast stilling som intensivsjukepleiar, tredelt turnus.
Sengepost felles intensiv og dialyse Stord, Helse Fonna HF, Stord
NAV
Anestesisjukepleiar
Kan du tenke deg å busette deg på øya Stord?
Anestesisykepleiere Stord, Helse Fonna HF, Stord
NAV
Ferievikariat sommaren 2020 sjukepleiar, spesialsjukepleiar og helsefagarbeidar.
Klinikk somatikk Stord søkjer dyktige vikarar i ferieperioden 2020 - veke 26 - 34.
Klinikk somatikk Stord, Stord sjukehus, Stord
NAV