16 jobber matcher søket ditt 16 jobb funnet

km fra

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

1 til 16 av 16 resultater.
Forskar
Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane...
Barne- og ungdomsklinikken, Helse Bergen, Haukeland
NAV
3 månaders vikariat som helsesekretær ved Radiologisk avdeling, Kysthospitalet i Hagevik
Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har ledig vikariat for 3 månader som helsesekretær ved Radiologisk avdeling, Kysthospitalet i Hagevik (KiH).
Radiologisk avdeling, Helse Bergen, Haukeland
NAV
Sjukepleiar. 100% fast stilling ved Barne- og ungdomsklinikken, Medisin 4 i kombinasjon med Bemannings-senteret
Barne- og ungdomsklinikken, Medisin 4 har i kombinasjon med Bemanningssenteret i føretaket ledig fast stilling i 100% som sjukepleiar.
Helse Bergen, Haukeland
NAV
Vikariat for lege i spesialisering i fødselshjelp og kvinnesjukdomar
Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus har ledig vikariat i 6 månader for lege i spesialisering i fødselshjelp og kvinnesjukdomar...
Kvinneklinikken, Helse Bergen, Haukeland
NAV
Sjukepleiar/vernepleiar til 100% svangerskapsvikariat med kvar 4.helg
Akuttposten er ein døgnbemanna post med kapasitet til 8 pasientar.
Klinikk Psykisk helsevern for barn og unge, Akuttpost, Haukeland
NAV
Fast stilling og sommarvikariat som helsefagarbeidar
Haukeland universitetssjukehus er eit av landets største og mest avanserte sjukehus.
Haukeland universitetssjukehus og Voss sjukehus, Haukeland
NAV
Forskar
Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane...
Barne- og ungdomsklinikken, Helse Bergen, Haukeland
NAV
Forskar
Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane...
Barne- og ungdomsklinikken, Helse Bergen, Haukeland
NAV
Sommarvikariat som pleieassistent
Haukeland universitetssjukehus er eit av landets største og mest avanserte sjukehus.
Helse Bergen, Haukeland
NAV
Forskingsrådgjevar
Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.
Universitetet i Bergen, Haukeland
NAV
Vi søker erfaren administrasjonskoordinator
Kunne du tenke jobbe som administrasjonskoordinator for et langvarig prosjekt?
Azets People AS, Bergen, Haukeland
NAV
Intensivsjukepleiar og sjukepleiar til faste stillingar v/Brannskadeavdelinga
Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane...
Kirurgisk klinikk/ Avdeling for plastikk-, hand- og rekonstruktiv kirurgi/ Nasjonalt brannskadesenter, Helse Bergen, Haukeland
NAV
Styrar i Hunstad barnehage
Hunstad barnehage er ein av fire personalbarnehagar for tilsette på Haukeland universtetssjukehus og ligg i gangavstand til sjukehuset.
Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen, Haukeland
NAV
Arbeidsleiar reinhald
Hospitaldrift er ei av avdelingane i Drift/teknisk divisjon i Helse Bergen HF, og leverer ikkje-medisinske tenester og -produkt til føretaket.
Hospitaldrift Reinhald, seksjon Ytre område, Haukeland
NAV
Seksjonsleiar
Seksjon for kreftgenomikk blir ei nyoppretta eining i Laboratorieklinikken med ansvar for avansert molekylær kreftdiagnostikk.
Laboratorieklinikken/ Seksjon for kreftgenomikk, Helse Bergen, Haukeland
NAV
100% vikariat for sjukepleiar
Psykiatrisk Klinikk er ein av seks klinikkar i Divisjon psykisk helsevern.
Avdeling alderspsykiatri, Helse Bergen, Haukeland
NAV