9 jobber matcher søket ditt 9 jobb funnet

km fra

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

1 til 9 av 9 resultater.
Fast helgestilling
Psykiatrisk klinikk består av tre avdelingar: psykiatrisk akuttmottak (PAM), Avdeling for psykose og Avdeling for stemningslidingar.
Psykiatrisk klinikk/ Psykiatrisk akuttmottak, Seksjon PAM 2, Helse Bergen, Bergen
NAV
Overlege, spesialist i psykiatri
Psykiatrisk klinikk er ein eigen klinikk i Divisjon psykisk helsevern, Helse Bergen.
Psykiatrisk klinikk/ Avdeling spesialisert psykosebehandling, Helse Bergen, Bergen
NAV
Spesialsjukepleiar innan rus og psykiatri og/eller vernepleiar/ sjukepleiar med erfaring frå rus og psykiatri
Psykiatrisk klinikk er ein av sju klinikkar i Divisjon Psykisk helsevern, og er delt inn i 6 avdelingar; Stemningslidingar,...
Psykiatrisk klinikk /Avdeling stemningslidingar Seksjon S6, Helse Bergen, Bergen
NAV
Sjukepleiar eller vernepleiar til fast stilling på natt
Psykiatrisk klinikk er ein av sju klinikkar i Divisjon Psykisk helsevern, og er delt inn i 6 avdelingar; Stemningslidingar,...
Psykiatrisk klinikk/ Avdeling stemningslidingar Seksjon S6, Helse Bergen, Bergen
NAV
Seksjon Kompleks rehabilitering Sandviken (KRS) har ledig helgestilling
Psykiatrisk klinikk oppretta i januar 2018 ein ny seksjon i Avdeling spesialisert psykosebehandling for rehabilitering av personar med...
Psykiatrisk klinikk, Helse Bergen, Bergen
NAV
Sjukepleiar/vernepleiar. 75% fast stilling pt på natt
Ved Psykiatrisk akuttmottak (PAM) post 2, har vi ledig fast stilling i 75% for sjukepleiar/ vernepleiar pt. på natt.
Psykiatrisk klinikk, Psykiatrisk akuttmottak (PAM2), Helse Bergen, Bergen
NAV
Sjukepleiar eller vernepleiar til fast 50% stilling på natt
Psykiatrisk klinikk, Avdeling spesialisert psykosebehandling, Seksjon S3 har ledig 50% fast stilling på PT på natt for sjukepleiar eller vernepleiar.
Psykiatrisk klinikk/ Avdeling spesialisert psykosebehandling, Seksjon S3, Helse Bergen, Bergen
NAV
Sjukepleiar/vernepleiar. Fast 85% stilling på natt
Seksjon S4 avdeling for spesialisert psykosebehandling er ein lukka psykosepost med 12 senger lokalisert til Sandviken sjukehus.
Psykiatrisk klinikk/ Avdeling spesialisert psykosebehandling, Seksjon S4, Helse Bergen, Bergen
NAV
Vil du bidra til tryggleik for samfunnet og pasientar?
Klinikk for Sikkerheitspsykiatri består av fire seksjonar.
Lokal Sikkerheitsavdeling, Klinikk for Sikkerheitspsykiatri, Helse Bergen, Bergen
NAV