12 jobber matcher søket ditt 12 jobb funnet

km fra

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

1 til 12 av 12 resultater.
Ass.enhetsleder/koordinator
Avdeling for poliklinikk og pleie/2C har ledig 100 % stilling som kombinert assisterende enhetsleder på 2C og koordinator på kveld/helg...
Avdeling for poliklinikk og pleie, Med.post 2C, Arendal, Arendal
NAV
Overlege
Ved gyn./obst. avdelingen i Arendal, er det ledig 100 % fast stilling som overlege.
Gyn./obst. avdeling, Arendal, Arendal
NAV
Intensivsykepleier
Intensivenheten i Arendal er en del av AIO avdelingen.
Intensivenhet, Arendal, Arendal
NAV
Erfaringskonsulent
Psykiatrisk sykehusavdeling er en av åtte avdelinger innen Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling i Sørlandet sykehus HF.
Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal, Arendal, Kristiansand
NAV
Lege i spesialisering
Sørlandet sykehus HF har ansvar for behandlingstilbudet innen somatikk og psykiatri i Aust-Agder og Vest-Agder.
Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal, Arendal, Kristiansand
NAV
Onkologisk sykepleier
Vi har ledig 75% vikarstilling for onkologisk sykepleier/sykepleier med cytostatika kurs.
Avdeling for poliklinikk og pleie, Arendal, Arendal
NAV
Rådgiver i stab
Klinikk for somatikk Arendal får i løpet av våren ledig to rådgiverstillinger i klinikkdirektørens stab.
Klinikk for Somatikk, Arendal, Arendal
NAV
Lege i spesialisering
Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) tilbyr tjenester innenfor psykisk helsevern for barn og unge.
Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Poliklinikk Arendal, Arendal, Kristiansand
NAV
Overlege
Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) tilbyr tjenester innenfor psykisk helsevern for barn og unge.
Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Ungdomsklinikken i Arendal, Arendal, Kristiansand
NAV
Sekretær - tilkallingsvikar
Vi har behov for tilkallingsvikarer på Servicetorget ved Sørlandet sykehus HF i Arendal.
Servicetorget, Arendal, Arendal
NAV
Ergoterapeut
Sosionom- og ergoterapienheten ved Sørlandet sykehus Arendal har ledig vikariat som ergoterapeut i 100 % stilling i ett år fra 01.05.2020.
Sosionom- og ergoterapienheten, Arendal, Arendal
NAV
Overlege - urologi
Sørlandet sykehus Arendal har akuttfunksjon for en befolkning på over 100 000 innbyggere.
Kirurgisk avdeling, Arendal, Arendal
NAV