9 jobber matcher søket ditt 9 jobb funnet

km fra

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

1 til 9 av 9 resultater.
Spesialkonsulent - Oppfølging førstehjelpere
Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter (RAKOS) er opprettet av Helse Vest RHF og lagt til Helse Stavanger HF.
Prehospital klinikk / RAKOS, Helse Stavanger HF, Stavanger
NAV
Administrasjonskonsulent
Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter (RAKOS) er opprettet av Helse Vest RHF og lagt til Helse Stavanger HF.
RAKOS, Helse Stavanger HF, Stavanger
NAV
Vestlandets mest spennende sommerjobb
VIL DU HA SOMMARJOBB PÅ SJUKEHUSAPOTEKET I STAVANGER?
Sjukehusapoteka Vest, Stavanger
NAV
Psykologspesialist/psykolog
Oppsøkende behandlingsteam Stavanger (OBS) har rundet 13 år -- og dermed det eldste oppsøkende behandlingsteam i landet.
OBS-team, Stavanger
NAV
Er du sykepleiestudent og ønsker en lærerik og spennende jobb? Vi tilbyr bonusavtale - kirurgiske og ortopedisk sengeposter, nevrosenteret og rehabilitering
De kirurgiske sengepostene har pasienten i sentrum og har som mål at pasientene får rett behandling ut ifra både kvalitet, trygghet og respekt.
Helse Stavanger HF, Stavanger
NAV
Spesialhjelpepleier/helsefagarbeider med viderutdanning i barsel- og barnesykepleie, Fødeavdelingen
Ledig fast 100% stilling tredelt turnus på Fødeavdelingen for spesialhjelpepleier/ helsefagarbeider med videreutdanning i barsel- og barnesykepleie.
Helse Stavanger HF, Stavanger
NAV
Kodekonsulent 100% med bakgrunn som sykepleier/helsesekretær - Kirurgisk divisjon
Ledig 100 % stilling som kodekonsulent for sykepleier/sekretær ved kirurgisk klinikk.
Kirurgisk klinikk, Helse Stavanger HF, Stavanger
NAV
Sykepleier, Urologisk poliklinikk
Vi har ledig sykepleiervikariat i 100% stilling fra og med d.d og ett år fremover, dag tid, ved urologisk poliklinikk.
Kirurgisk klinikk, Helse Stavanger HF, Stavanger
NAV
Sykepleier med lang erfaring 20-75%
Stavanger Legevakt er ansvarlig for nødvendige helsetjenester for innbyggerne i både Stavanger, Sola og Randaberg Kommuner.
Stavanger legevakt, Stavanger
NAV