6 jobber matcher søket ditt 6 jobb funnet

km fra

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

1 til 6 av 6 resultater.
Lionbridge
Part time, Independent Contractor, Work from Home Opportunity

Lionbridge

Are you looking for a role that gives you the opportunity to work with one of America’s top 100 most trusted Companies while also increasing your income from the comfort of your home? Then why not join Lionbridge as a part-time Independent Contractor. We are currently recruiting for the role of Online Map Quality Analysts in Norway.

The position will allow you to work from home on a flexible schedule of up to 20 hours per week completing tasks in a web-based evaluation tool. The tasks will involve determining the relevance and accuracy of information by performing online research and referring to guidelines provided to you. The tasks will mainly be map related but it is possible there will be non-map related tasks you are required to work on from time to time.

Lionbridge
Sykehjemsleger ved sykehjem
Det er tre ledige vikariater som sykehjemsleger ved sykehjem i Stavanger.
Stavanger kommune, Stavanger
NAV
Rådgiver
Kvalitet og internkontroll har et overordnet ansvar for å etablere, utvikle, vedlikeholde og følge opp kommunens overordnet system for internkontroll, kvalitet og styring.
Stavanger kommune, Økonomi og organisasjon: Kvalitet og internkontroll, Stavanger
NAV
Anskaffelser - jurist - innkjøpsrådgiver for Stavanger og Eigersund kommuner
Gjennom gode og effektive anskaffelsesprosesser skal vi legge til rette for at fellesskapets midler utnyttes på best mulig måte.
Økonomi og organisasjon: Anskaffelser, Stavanger kommune, Egersund, Stavanger
NAV
Avdelingssjef - Byggesak og byantikvar
Ønsker du en stilling der du kan påvirke by- og stedsutvikling?
Stavanger kommune, Stavanger
NAV
Fastlegehjemler og deleliste ved legekontor i allmennpraksis
Det er ledige fastlegehjemler ved legekontorene Forus legesenter, Klubbgaten legesenter og hos lege Jon Geir Tengesdal.
Stavanger kommune, Stavanger
NAV