18 jobber matcher søket ditt 18 jobb funnet

km fra

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

1 til 18 av 18 resultater.
Lege i spesialisering - anestesiologiFast og midlertidig
Avdelingen har ledig en fast LIS-stilling.
Anestesileger, Sykehuset Telemark HF, Notodden, Porsgrunn, Skien
NAV
Psykologspesialist/ psykolog
Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) består av fire poliklinikker i hhv Skien, Porsgrunn, Notodden og Kragerø samt to...
Seksjon for autismespekterforstyrrelser, Sykehuset Telemark HF, Kragerø, Notodden, Porsgrunn, Skien
NAV
Sykepleier / fagsykepleier
Ønsker du å arbeide med pasienter som har hjerte-, nyre- og diabetessykdommer, er Medisin 3 stedet for deg.
Medisinsk klinikk, Seksjon sengepost 3, Skien
NAV
Lege i spesialisering
Ved Avdeling for barne- og ungdomsmedisin er det ledig 3 LIS-vikariater.
Avdeling for barne- og ungdomsmedisin, Sykehuset Telemark HF, Skien
NAV
Spesialsykepleier/sykepleier
Vi søker fortrinnsvis sykepleier med videreutdanning innen nyfødt/barn/intensiv, men relevant erfaring fra nyfødt intensiv kan veie opp for dette.
Seksjon for nyfødt intensiv, Sykehuset Telemark HF, Skien
NAV
Sykepleier
Dialyseavdelingen i Skien er en av 5 dialysesenter i Telemark.
Dialyseavdelingen, Sykehuset Telemark HF, Skien
NAV
Psykiatrisk sykepleier med spesialkompetanse på spiseforstyrrelser
Seksjon for familiebehandling er en av seks seksjoner i Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) som er organisert i Barne- og Ungdomsklinikken (BUK).
Seksjon for familiebehandling, Skien
NAV
Sykepleier/vernepleier/miljøterapeut
Seksjon for sikkerhetspsykiatri, er en av sju seksjoner i Psykiatrisk Sykehusavdeling, som igjen er en del av Klinikk for psykisk helsevern...
Seksjon for sikkerhetspsykiatri, post 3a, Skien
NAV
Barnepleier
Seksjon for fødende består av en fødeavdeling med observasjonspost for gravide og en barselavdeling med plass til 24 barselkvinner.
Kirurgisk klinikk, Seksjon føde- og barsel, Skien
NAV
Helsesekretær
Det er ledig 30 % fast stilling som helsesekretær ved Kirurgisk klinikk, seksjon føde- og barsel, evt. med mulighet for utvidet stilling ved interne endringer i bemanningen.
Kirurgisk klinikk, Seksjon føde- og barsel, Skien
NAV
Sykepleiere
Seksjon for nevrologi, slagbehandling og rehabilitering er en sengepost med 22 senger som ønsker å være en seksjon preget av kvalitet og trivsel.
Nevrologisk sengepost/slag/rehab, Sykehuset Telemark HF, Skien
NAV
Farmasøyt, avdeling Farmasøytiske Tjenester - Sykehusapoteket Skien
Sykehusapoteket Skien ligger sentralt plassert på Sykehuset Telemark og har 50 ansatte, hvorav 17 farmasøyter.
Sykehusapotekene HF, Skien
NAV
Spesialpedagog/ vernepleier
Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) består av fire poliklinikker i Skien, Porsgrunn, Notodden og Kragerø og to...
Seksjon for autismespekterforstyrrelser, Sykehuset Telemark HF, Kragerø, Notodden, Porsgrunn, Skien
NAV
Ferievikar: Bioingeniør, bioingeniørstudent
Vi søker ferievikar som er bioingeniør eller bioingeniørstudent til Avdeling for patologi, Seksjon for histologi .
Seksjon for histologi, Sykehuset Telemark HF, Skien
NAV
Sykepleier
Avdelingen er fylkets spesialavdeling for diagnostikk, behandling, pleie og omsorg for pasienter med kreft og blodsykdommer.
Seksjon for kreft, palliasjon og blodsykdommer, Sykehuset Telemark HF, Skien
NAV
Bioingeniør / Ingeniør
Seksjon for medisinsk genetikk har ledig vikariat for Bioingeniør/Ingeniør.
Seksjon for medisinsk genetikk, Sykehuset Telemark HF, Skien
NAV
Ferievikarer - Eiendomsdrift
Eiendomsdrift forvalter og drifter sykehusets eiendomsmasse med tilhørende tekniske anlegg og uteområder.
Klinikk for service og systemledelse, Sykehuset Telemark HF, Skien
NAV
Seksjonsledere i Avdeling for nevrologi og rehabilitering
Avdeling for nevrologi og rehabilitering ved Sykehuset Telemark er en del av Medisinsk klinikk.
Avd. nevrologi og rehabilitering, Sykehuset Telemark HF, Nordagutu, Notodden, Porsgrunn, Skien
NAV