13 jobber matcher søket ditt 13 jobb funnet

km fra

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

1 til 13 av 13 resultater.
Intensivsykepleiere
Intensivseksjon 4H, Sykehuset i Vestfold søker engasjerte Intensivsykepleiere.
Intensivseksjon 4H, Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg
NAV
Bioingeniør søkes til ferievikariat
Mikrobiologisk avdeling har ca 55 årsverk og utfører årlig ca. 650.000 analyser innenfor fagområdene bakteriologi, infeksjonsserologi og molekylærdiagnostikk.
Mikrobiologi, bakteriologi, Klinikk medisinsk diagnostikk, Sykehuset i Vestfold HF, Telemark, Tønsberg
NAV
Sykepleierstudent
Hardt arbeid i et spennende og lærerikt miljø!
Sykehuset i Vestfold HF - Medisinsk overvåkingspost 5C, Medisinsk klinikk,, Tønsberg
NAV
Vi søker laboratorieassistent til sommerjobb
Vi søker etter sommerferievikar ved Sentrallaboratoriet ved Sykehuset i Vestfold.
Sentrallaboratoriet, Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg
NAV
Sykepleier
Medisinsk post 3C har som primæroppgave å ta imot pasienter med akutt geriatri, nevrologi og hjerneslag.
Sykehuset i Vestfold HF - Medisinsk post 3 C, Tønsberg
NAV
Lege i spesialisering - Øyesykdommer
Øyeseksjonen er organisert under Kirurgisk klinikk.
Kirurgisk kinikk, Øyeseksjonen, Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg
NAV
Sykepleier
Vikariater ledig på spennende sengepost.
Sykehuset i Vestfold HF- Medisinsk klinikk - Medisinsk post 2C Gastro-Nyre-Hormon, Tønsberg
NAV
Lege i spesialisering - Radiologi
Radiologisk avdeling har ca. 100 000 henviste pasienter pr. år.
Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk medisinsk diagnostikk, Radiologi - LIS, Telemark, Tønsberg
NAV
Radiograf
Radiologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold HF har ca.140 ansatte med driftssteder i Tønsberg og Larvik.
Sykehuset i Vestfold HF - Radiografer 11, Larvik, Tønsberg
NAV
Audiograf
Øre-nese-halsseksjon er en del av kirurgisk klinikk.
Øre-nese- halspoliklinikk, Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg
NAV
Seksjonsleder innen logistikk
Servicedivisjonen leverer interne tjenester til Sykehuset i Vestfold HF.
Logistikkseksjon, Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg
NAV
Sommervikar for leger i spesialisering
Vi søker etter 2 sommervikarer i 100 % stillinger i perioden 22.06.20 - 23.08.20.
Sykehuset i Vestfold, Kreftseksjon - LIS, Tønsberg
NAV
Sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre søkes til sommeren 2020
Sykehuset i Vestfold er en stor arbeidsplass med mange jobbmuligheter.
HR-Bemanning , Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg
NAV