21 jobber matcher søket ditt 21 jobb funnet

km fra

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

1 til 21 av 21 resultater.
overlege
Det er fra 01.07.2020 ledig 6 måneders vikariat som overlege ved infeksjonsmedisinsk avdeling AHUS.
Infeksjonssykdommer, Akershus universitetssykehus HF, Nordbyhagen
NAV
Tilkallingsvikar kantine
Vi søker etter en tilkallingsvikar i kantina som ønsker å jobbe dagtid.
Lørenskog videregående skole, Viken fylkeskommune, Nordbyhagen
NAV
Vi søker etter fagutviklingsjordmor
Kvinneklinikken på Akershus universitetssykehus har en av landets største føde-/ barselavdeling med opp mot 5000 fødsler i året.
Fødeseksjonen Akershus universitetssykehus HF, Nordbyhagen
NAV
Lege i spesialisering, vikariat
Vi har ledig vikariat som lege i spesialisering – i generell kirurgi.
Akershus universitetssykehus HF (Ahus), Nordbyhagen
Karrierestart
Sykepleier/spesialsykepleier til sengepost for barn.
BS04 er en medisinsk sengepost som ivaretar barn og ungdom mellom 0-18 år med akutt behov for spesialhelsetjenesten.
Barn og ungdom BS04, Akershus universitetssykehus HF, Nordbyhagen
NAV
Sykepleier/spesialsykepleier til barneovervåking
Vi søker etter deg som har lyst til å jobbe i et hektisk og faglig utfordrende miljø.
Barn og ungdom BS04, Akershus universitetssykehus HF, Nordbyhagen
NAV
Sommervikar/ Bioingeniørstudent
Immunologi og transfusjonsmedisin IMTRA omfatter aktiviteter på Nordbyhagen samt de eksterne tappestedene Ski, Lillestrøm, Jessheim, blodbussen.
IMTRA Immunhematologi, Akershus universitetssykehus HF, Nordbyhagen
NAV
Feierinspektør-/svenn
Vi trenger en feierinspektør-/svenn til på laget.
Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS, Nordbyhagen
NAV
Feierlærling
Vi søker etter en feierlærling som ønsker å jobbe med brannsikkerhet.
Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS, Nordbyhagen
NAV
Overlege seksjon Nukleærmedisin
Ønsker du god faglig utvikling i et høyteknologisk sykehus?
Bildediagnostisk avdeling, seksjon Nukleærmedisin, Akershus universitetssykehus HF, Nordbyhagen
NAV
Vikariat B-gren gastrokirurgi
Gastrokirurgisk avdeling er en av landets største spesialavdelinger innen gastroenterologisk kirurgi.
Gastro Legetjeneste, Akershus universitetssykehus HF, Nordbyhagen
NAV
1 års vikariat som forskningssykepleier
Akershus universitetssykehus (Ahus) er Norges største akuttsykehus, og lokal-- og områdesykehus for nær 10 % av Norges befolkning.
Medisinsk divisjon, avdeling for forskning, Nordbyhagen
NAV
Sykepleiere/ Vernepleiere, for tiden på natt
Avdeling rus og avhengighet (ARA) består av 5 poliklinikker og 4 døgnenheter.
ARA Nordbyhagen, Akershus universitetssykehus HF, Nordbyhagen
NAV
Vi søker etter jordmor
Kvinneklinikken på Akershus universitetssykehus har en av landets største føde-/ barselavdeling med opp mot 5000 fødsler i året.
Fødeseksjonen Akershus universitetssykehus HF, Nordbyhagen
NAV
Helsesekretær
Det er ledig et svangerskapsvikariat i 100 % på dialyseavdelingen.
Kontortjeneste lunge/nyre/endo, Akershus universitetssykehus HF, Nordbyhagen
NAV
Vi søker etter Spesialsykepleier/Sykepleier/Vernepleier
Akuttpsykiatrisk avdeling er Norges største, og er en del av Divisjon for psykisk helsevern ved Akershus Universitetssykehus.
Seksjon F, Nordbyhagen
NAV
Vi søker etter operasjonssykepleier
Dagkirurgisk senter utfører per i dag ca. 9000 inngrep per år.
Dagkirurgisk Senter, Akershus universitetssykehus HF, Nordbyhagen
NAV
Tillkallingsvikar/ekstravakt
Ønsker du å være en del av et stort og engasjerende fagmiljø ved Norges største akuttpsykiatriske avdeling?
MOTTAK, Akershus universitetssykehus HF, Nordbyhagen
NAV
Konsulent IKT RIS/PACS
Vi har ledig et vikariat i 100 % stilling som IKT konsulent i Seksjon Klinisk IKT.
MTE Klinisk IKT, Akershus universitetssykehus HF, Nordbyhagen
NAV
Prosjektleder/rådgiver, Eiendom
Divisjon Facilities Management (DFM), med sine ca 650 ansatte, har ansvaret for de fleste ikke-medisinske støttefunksjoner ved sykehuset, herunder eiendom.
Avdeling for Eiendomsforvaltning og utvikling, Nordbyhagen
NAV
Sykepleier/vernepleier med videreutdanning og helsefagarbeider
Har du lyst på en arbeidshverdag hvor ingen dag er lik?
Seksjon C, Akershus universitetssykehus HF, Nordbyhagen
NAV