15 jobber matcher søket ditt 15 jobb funnet

km fra

Vil du motta denne typen stillingsannonser på e-post?

1 til 15 av 15 resultater.
Vikariat for psykolog
Avdeling for rus og avhengighet er en av ni avdelinger i klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken.
ARA Seksjon for avgiftning og utredning, Bærum, Vestre Viken, Asker, Buskerud, Gjettum
NAV
Vestre Viken søker sekretær til sentralbord
Sentralbordet er organisert i avdeling for servicetjenester som er en del av klinikk for intern service.
Bærum Sykehus, Gjettum
NAV
Fysioterapeut
Ved Medisinsk avdeling, Bærum sykehus, Seksjon for sosionom, ergoterapi, fysioterapi og logopedi (SEF) har vi ledig vikariat i 100 % stilling...
Medisinsk avdeling, Seksjon for sosionomi, ergoterapi og fysioterapi, Bærum sykehus, Gjettum
NAV
Fysioterapeut
Ledig vikariat for fysioterapeut i 100 % stilling i perioden 08.06. - 18.09.20.
Medisinsk avdeling, Seksjon for sosionomi, ergoterapi og fysioterapi, Gjettum
NAV
Er du løsningsorientert og nøyaktig? Vi søker logistikkmedarbeidere
Logistikkavdelingen i Vestre Viken ble etablert 1.1.2020 og er en del av klinikk for intern service.
Logistikkavdeling, Bærum sykehus, Drammen, Gjettum, Kongsberg, Ringerike
NAV
Sykepleier
Er du en engasjert og motivert person?
Medisinsk avdeling, Dialyseseksjonen, Bærum sykehus, Gjettum
NAV
Intensivsykepleiere/sykepleiere - vikariater
Intensivseksjon byr på varierte arbeidsoppgaver med både medisinske og kirurgiske intensivpasienter.
AIO Intensiv, Bærum sykehus, Gjettum
NAV
Jordmor, Føde og barsel, Bærum sykehus
Vi søker engasjerte jordmødre til å bli en del av vårt team!
Avdeling for Gynekologi og fødselshjelp, seksjon føde/Barsel, Gjettum
NAV
Rådgiver kvalitet
Medisinsk avdeling på Bærum Sykehus har lokalfunksjon for 192.000 innbyggere i Asker og Bærum kommune.
Medisinsk avdeling, Bærum sykehus, Gjettum
NAV
Lege i spesialisering, Gastrokirurgi
Gastro- generell kirurgisk seksjon er en del av Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus og har per i dag 9 faste overlegestillinger og 9 faste...
Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus, Gjettum
NAV
Helsefagarbeider - faste helgestillinger
Gjettum og Bærums Verk boliger gir tjenester til mennesker med ulike bistandsbehov.
Levrestien boliger, Bærums Verk, Gjettum
NAV
Helsefagarbeider i turnus
Gjettum og Bærums Verk samlokaliserte boliger gir tjenester til mennesker med ulike bistandsbehov.
Gjettum/Bærums Verk boliger, Bærums Verk, Gjettum
NAV
Vernepleier/Miljøterapeut
Gjettum og Bærums Verk samlokaliserte boliger gir tjenester til voksne mennesker med ulike bistandsbehov.
Nedre Gullhaug bolig, Bærums Verk, Gjettum
NAV
Helsefagarbeider - 100 % fast stilling i hjemmesykepleien
Hjemmebaserte tjenester er et tilbud til hjemmeboende i alle aldre med behov for bistand som følge av sykdom og funksjonsnedsettelse.
Avdeling Skui/ Kolsås, Distrikt Rykkinn, Gjettum
NAV
Miljøarbeider - Helgerud barnebolig
Helgerud barnebolig er et kommunalt tilrettelagt heldøgns omsorg- og oppveksttilbud til barn og ungdom med utviklingshemninger og autisme.
Avlastning og barneboliger, Gjettum
NAV