Voksenutdannelse 2

Voksenutdannelse

Finn din jobb som studie- og yrkesveileder hos Jobbsafari. Å jobbe som studie- og yrkesveileder innebærer at du støtter elever i valg innenfor fremtidige studie- og yrkesliv. I arbeidsoppgavene inngår både enkeltveiledning og gruppeveiledning. Jobbsafari tilbyr stillinger som studie- og yrkesveileder innenfor både grunnskolen, videregående skole og voksenutdanningen. Som voksenutdanningskoordinator er du med å planlegge utdanningsforløpet til ulike voksenutdanningsprogram.