Lærer

299

Lærer

På Jobbsafari kan vi tilby en rekke ulike stillinger innenfor læreryrket. Uavhengig om du søker en stilling som førskolelærer, lærer for grunnskolen, lærer for videregående skole eller spesialpedagog har vi muligheten til å hver dag tilby hundrevis av ulike stillinger. Læreryrket kan innebære veldig varierende arbeidsoppgaver avhengig av hvilken type lærer du er samt innenfor hvilket emneområde du underviser. Hos Jobbsafari kan du finne stillinger som for eksempel språklærer, mattelærer, sløydlærer eller idrettslærer. Som spesiallærer jobber man med elever med særskilte behov. Spesiallæreren inngår ofte i et arbeidslag der oppfølgingen planlegges, gjennomføres, evalueres og utvikles i fellesskap.

Aktuelt