Bibliotek

18

Bibliotek

Er du interessert i å jobbe som bibliotekar elle arkivar kan du velge mellom en rekke ulike stillinger hos Jobbsafari. I yrket som bibliotekar kan dine arbeidsoppgaver blant annet bestå av undervisning i informasjonssøkning, innkjøp til biblioteket samt organisering av litteratursamlingen. Som regel kreves det at du har en utdanning innenfor bibliotek- og informasjonsvitenskap eller lignende for å kunne søke en bibliotekarstilling. Hos Jobbsafari kan du også finne stillinger som bokbussjåfør, bibliotekassistent eller skolebibliotekar.


Aktuelt