Psykologi og psykiatri 95

Psykologi og psykiatri

Finn en jobb som psykolog eller psykiatriker hos Jobbsafari. Uavhengig om du er interessert i å jobbe innenfor poliklinikk eller innleggelsesomsorgen, har vi et stort antall ledige stillinger å tilby. Som psykolog/psykiatriker arbeider du vanligvis med undersøkelser, vurderinger og behandlinger på noen av landets omsorgssentraler, sykehus, psykologklinikker eller psykiatriske spesialistmottak. Hos Jobbsafari kan du også finne jobb som psykoterapeut der de hovedsakelige arbeidsoppgavene består av samtalebehandling og krisehåndtering med pasienter. Søker du jobb som psykoterapeut i skolen arbeider du som en del av skolens elevhelseteam for å støtte barn og ungdommer. Det finnes ingen krav til utdanningsbakgrunn for å jobbe som psykoterapeut, og det er ikke en beskyttet tittel som psykolog eller psykiater.