Pleie og omsorg

697

Pleie og omsorg

Finn en jobb som helsefagarbeider hos Jobbsafari. Vi har hver dag hundrevis av ledige stillinger innenfor helse og omsorg. Som helsefagarbeider jobber du med mennesker som har en form for funksjonshemning og som behøver hjelp med personlig hygiene, måltider, på- og avkledning eller kommunikasjon. Typiske arbeidsplasser er sykehjem, hjemmesykepleie, sykehus eller i den kommunale eldreomsorgen. Som helsefagarbeider har man et stort ansvar for å yte god service ovenfor de boende. Skal man jobbe som helsefagarbeider i Norge må man ha autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell og være oppført i Helsepersonellregisteret.


Aktuelt