Marketing

25

Marketing

Søker du en markedsføringsjobb kan Jobbsafari tilby hundrevis av interessante stillinger. Du kan eksempelvis finne jobb som markedskommunikator, markedskoordinator, brand manager eller markedsassistent på vår hjemmeside. Avhengig av hvilken type markedsføringsstilling du søker kan jobben innebære veldig varierende arbeidsoppgaver. Generelt sett jobber en markedsfører med å planlegge og gjennomføre ulike typer av markedsføringsaktiviteter, som for eksempel annonsering, radio-og tv-reklame samt internettbasert markedsføring, ut i fra en årlig markedsplan. Hos Jobbsafari kan du også finne jobb som markedssjef hvilket innebærer at du har det overordnede ansvaret for markedsavdelingen i et firma. Du jobber som en del av ledergruppen og har blant annet ansvaret for markedsplan og budsjett.

Aktuelt