Kultur og kirke

44

Kultur og kirke

Er du interessert i å jobbe innenfor kirken kan du blant annet finne stillinger som prest, diakon, sogneprest, kapellan eller kantor hos oss på Jobbsafari. Mesteparten av de utlyste stillingene tilbys av landets menigheter og sogn innenfor den Norske kirke. Avhengig av hvilket yrke du søker varier arbeidsoppgavene i stor grad. Felles er dog at du bør være vel forankret i kirkens gudstjenesteliv og i deres tro. Hos Jobbsafari kan du også finne en rekke stillinger innenfor kultur. Du kan for eksempel finne jobb som museumspedagog eller kultursjef. Arbeidsoppgavene kan blant annet bestå av å planlegge, gjennomføre og evaluere den kulturelle virksomheten.

Aktuelt