Institusjons- og skoleledelse

66

Institusjons- og skoleledelse

Finn din jobb som skoleleder hos oss på Jobbasafari. Uavhengig om du er interessert i å jobbe innenfor privat- eller offentlig sektor har vi hundrevis av spennende stillinger å tilby på vår hjemmeside. Du kan finne jobb som eksempelvis rektor, viserektor, sjef innenfor daghjem og førskole eller driftssjef. Å jobbe som rektor er ett mangfoldig yrke. Som rektor har man det overordnede ansvaret for utdannelsesinstitusjonen og det pedagogiske utviklingsarbeidet. Ofte inngår også ansvar for budsjett, personale og arbeidsmiljø i rektorens arbeide. Du bør være en god leder som trives med å samarbeide med medarbeidere, elever og foreldre.


Aktuelt