Oversettelse og språk 6

Oversettelse og språk

Finn en jobb som tolk eller oversetter hos Jobbsafari. Uavhengig om du er interessert i å jobbe innenfor privat eller offentlig sektor, har vi ett stort antall stillinger å tilby. Som tolk muliggjør du kommunikasjon mellom to ulike personer som snakker ulike språk. Det er derfor et krav at du behersker det norske språk samt ytterligere ett tolkspråk flytende. Utover kontakttolkning kan også telefon- og videotolkninger forekomme i yrket. Mange arbeidsgivere krever at du har gjennomgått tolkeutdanning og er statsautorisert tolk med bevilling fra Kommunal-og regionaldepartementet (KRD) eller Integrerings-og mangfoldsdirektoratet (IMDi) for å tilby deg en stilling.