Økonomi og regnskap 156

Økonomi og regnskap

På Jobbsafari kan vi tilby en rekke ulike stillinger innenfor økonomi. Uavhengig om du søker en jobb økonomiassistent, revisor, lønnadministrator eller business controller har vi muligheten til å hver dag tilby hundrevis av ulike stillinger innenfor økonomi. Stillingene som Jobbsafari tilbyr er disponert på selskapets økonomiavdeling, der du kan spesialisere deg innenfor en rekke ulike områder. Som økonomiansvarlig håndterer du selskapets leverandørgjeld, avstemming av konto, periodiseringer samt avskrivninger. Søker du en stilling som regnskapsfører består dine hovedsakelige arbeidsoppgaver av løpende bokføring og regnskapsføring. Som lønnadministrator fokuserer du isteden på å håndtere den lønnsadministrative prosessen. I mange av stillingene som tilbys er erfaring med forretningssystemene SAP eller Agresso fordelaktig.