Juss 68

Juss

På Jobbsafari kan vi tilby en rekke interessantes stillinger innenfor jus. Du kan for eksempel finne jobb som selskapsjurist, skattejurist eller advokat på vår hjemmeside. Å jobbe som jurist eller advokat innebærer at du har gode analytiske evner, kunnskap om å tolke lover og at du kan løse juridiske problemstillinger. En jurist eller advokat jobber vanligvis i et juristfirma/advokatbyrå, men kan også jobbe innenfor domstol, kommunal eller statlig forvaltning samt forsikring. For å søke en stilling som jurist eller advokat kreves det generelt at du har en mastergrad i rettsvitenskap, samt et antall år godkjent juridisk praksis.