Du er trygg med Jobbsafari

Med oss er du sikker på at dataene dine er i sikre hender. Hos Jobbsafari gjør vi svært mye for å passe på persondata, og du kan være sikker på at dataene er trygge hos oss.

Vi passer på alle data
Når vi får data fra kunder og brukere, har vi et ansvar for å passe på dem. Det er et ansvar vi alltid har tatt seriøst – data er en del av vårt DNA. Vi behandler naturligvis personopplysninger i overensstemmelse med reglene i persondataloven, og fra 25. mai 2018 personvernforordningen.
Her på siden kan du se hvordan dataene dine er sikret hos oss, og hva vi gjør for datasikkerheten. Du kan også se de vanligste spørsmålene om og svarene på hva dette betyr for ditt selskap.

Ofte stilte spørsmål

Skal vi ha en databehandleravtale med Jobbsafari?
Nei, det er ikke nødvendig med en databehandleravtale. Når du bruker våre produkter, er både du / ditt selskap og Jobbsafari selvstendige dataansvarlige. Det opplyser vi om i våre handelsbetingelser.
Hva gjelder når vi bruker Jobbsafari' CV-database? Må vi trekke ut og lagre CV-er?
Du er selvstendig dataansvarlig for de personopplysningene som kopieres / lastes ned fra CV-databasen. Det betyr at du må opplyse kandidaten om at du nå oppbevarer deres personopplysninger. Samtidig må du sikre at du har en lovlig grunn til å samle inn opplysningene, et såkalt «lovlig grunnlag», og om du f.eks. må ha kandidatens samtykke. Les ev. mer i Datatilsynets veiledning om de registrertes rettigheter.
Hva gjelder når kandidater sender e-poster til oss med f.eks. søknaden deres?
Du må gjerne motta e-poster fra kandidater. Lagrer du kandidatens e-post, må du sikre at du har et lovlig grunnlag, og om du f.eks. trenger et samtykke. Vær også oppmerksom på kravene om formåls- og oppbevaringsbegrensning. Personopplysninger skal samles inn til et saklig formål, og ikke fordi det senere kan være nyttig å ha opplysningene. Samtidig må du sikre at opplysningene slettes eller gjøres anonyme når det ikke lenger er nødvendig å ha dem. Les eventuelt mer i Datatilsynets veiledning om de registrertes rettigheter.
Hvordan sikrer Jobbsafari at vi som kunder behandler opplysningene i CV-databasen på riktig måte?
Tilgang til Jobbsafari' CV-database forutsetter at du aksepterer vilkårene våre og dermed forplikter deg til å under ingen omstendigheter bruke eller misbruke opplysningene på en måte som kan være til skade for kandidaten. Du / ditt selskap skal som selvstendig dataansvarlig, sikre at dere overholder de juridiske kravene som gjelder for behandling av personopplysninger.
Vil Jobbsafari komme med en ny kontrakt i forbindelse med bruken av produktene deres innen mai 2018?
Nei, det kommer ikke en ny kontrakt. Vilkårene i våre generelle handelsbetingelser er gjeldende for din / deres bruk av tjenestene våre.
Har dere gode råd til hvordan vi / vårt selskap gjør oss klar til personvernforordningen?
Det tilbys mange seminarer om hvordan du får oversikt over personvernforordningen, og vårt søsterselskap, Computerworld, avholder f.eks. løpende GDPR-seminarer, som du kan se her. Vi kan også anbefale dere å prøve PrivacyKompasset. PrivacyKompasset er utarbeidet i samarbeid mellom Datatilsynet og Erhvervsstyrelsen i Danmark. Det er en test på nettet som skal hjelpe selskap i gang med å overholde personvernreglene og få oversikt over hva dere må gjøre for å overholde lovkravene.
Hva gjør Jobbsafari for å sikre data?
Jobbsafari har iværksat en række sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte personoplysningers fortrolighed, tilgængelighed og integritet. Du kan læse mere i vores informationssikkerhedspolitik her.
Hvordan overholder Jobbsafari personvernforordningen og de registrertes rettigheter?
Jobbsafari arbeider målrettet på to plan. Overfor de registrerte skaper vi åpenhet og informerer om hvordan vi behandler personopplysningene deres. Vi prøver også å gjøre informasjonen så lett tilgjengelig og lett forståelig for den registrerte som mulig. Dessuten oppdaterer vi betingelsene våre og personvernpolitikken vår, slik at begge deler lever opp til lovkravene og retningslinjene. Internt har Jobbsafari klare prosedyrer for hvordan vi håndterer de registrertes rettigheter, etterkommer de lovmessige kravene samt oppdaterer systemene våre slik at vi raskt kan gi f.eks. innsikt i eller slette personopplysninger. Naturligvis sikrer vi også at alle frister – f.eks. for å slette personopplysninger – er i overensstemmelse med gjeldende lovkrav. Til slutt har vi iverksatt passende sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningers fortrolighet, tilgjengelighet og integritet. Du kan lese mer i vår informasjonssikkerhetspolitikk her.

Husk at Jobbsafari ikke er eksperter, så svarene våre er basert på vår innsikt og tolkning. Har du bruk for spesifikke eller bindende svar, anbefaler vi at du kontakter en juridisk rådgiver.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte personvernrådgiver Mette Egeberg på dpo@jobbsafari.no eller tlf. +45 88 63 00 56.