Vare­mer­ket viktigere og viktigere i jakten på riktig ansatt

Bedrifter med kjente varemerker, får inn 43% flere søknader til hver stilling sammenlignet med mindre kjente, men tross det er kvaliteten på kandidatene sammenlignbart. Det viser en undersøkelse utført av SHL Talent Measurement Sverige.

Det som kjennetegner HR i fremgangsrike organisasjoner, er den kombinerte kunnskapen om sine medarbeidere og verden utenfor, og ikke minst å omsette dette i sin egen strategi.

SHl Talent Measurement Sverige har identifiert de prioriteringer som HR selv opplever er de mest kritiske for fremtiden. Det handler om å håndtere alt fra økte prestasjonskrav til å stimulere til mer aktivt læring på arbeidplassen.

Viktig varemerkebygging

Varemerkebygging for bedriftene, blir mer og mer viktig for å lokke til seg de beste medarbeiderne. Den undersøkelse som SHL Talent Measurement Sverige har gjort, forsterker bildet av at de velkjente bedriftene er mer attraktive. De får inn 45% flere søknader sammenlignet med mindre kjente, men kvaliteten er fremdeles sammenlignbar.

Tre fjerde deler av bedriftene i undersøkelsen, har informelle strategier i å bli mer attraktive. Ofte handler det om å kommunisere et universalt og tiltalende varemerke gjennom de mest populære kanalene – om at bedriften helt enkelt er et bra sted å arbeide.

Dette er et langskudd. Risken er at mennesker i stedet drabbes av tvil og usikkerhet når de i dagens intensive informasjonssamfunn mates med budskap om alle disse bedrifter som er så bra å arbeide i.

Gjelder å stikke ut

For bedriftene gjelder det derfor å stikke seg ut på en positiv og troverdig måte. Det gjelder å framstå som det selvklare valget for den som har ambisjoner med sitt arbeid.

Her er tre råd for hvordan man som bedrift kan spisse sitt varemerke og bli mer attraktiv for de mest attraktive jobbsøkerne med de beste kvaliteter:

  • Fokuser på spesifikt talent! Se bort fra fra den bredere innretningen og fremhev de segmenter som har de viktigste kvalitetene.
  • Informer for å konsultere – ikke for å selge. I stedet for å løfte fram bedriftens fordeler med produktene og tjenestene, bør informasjonen utfordre søkerens intelligens.
  • Bygg et nettverk av personer som påvirker varemerkene. Fokuser mindre på å håndtere en kanalstrategi -fokuser mer på å ta hånd om intern og ekstern påvirkning.

Do You Have the Right Insight to Execute Your Talent Strategy in 2015?