Utvid ho­ri­son­ten din

Dette lille rådet er nok det trikset som kan hjelpe flest mennesker med å finne en jobb.

Alt for mange er for snevre i jobbsøkingen sin. Det sier seg selv at jo flere jobber du søker, jo større er sjansen din for å få en jobb. Du skal selvsagt gå inn for å få drømmejobben, men du bør også være litt fleksibel og åpen med hensyn til hva drømmejobben kan gå ut på.

Vær fleksibel

Fleksibilitet er ofte nøkkelen til å skaffe seg en jobb. Vi gir av og til råd om jobbsøking til folk vi har til samtale på Jobindex. I de fleste tilfeller er det her vi bruker stort sett all vår tid, og det er her vi utgjør den største forskjellen. I løpet av en times samtale kan vi normalt fem- eller tidoble antallet selskaper den aktuelle personen kan søke jobb hos. Og hvordan gjør vi det? La oss ta et eksempel.

Et eksempel

En dag hadde vi besøk av en salgskonsulent som hadde solgt kampanjer for en TV-stasjon, blant annet til oss. Vedkommende var nå jobbsøkende og ville gjerne ha en jobb hos en av de andre TV-stasjonene. Problemet var naturligvis at det bare er fire kommersielle TV-stasjoner i Norge, og det er innlysende at man begynner med å kontakte disse. Men hvis man vil ha ny jobb, er det ikke nok å søke fire forskjellige steder. Man må utvide horisonten og innse at det finnes mange andre jobber som kan være spennende.

  1. Ut fra den innledende samtalen ble vi enige om at man også kan selge andre former for reklamekampanjer, at man kan finne en tilsvarende jobb i en avis, et magasin, en radiostasjon eller en nettside og likevel få bruk for kunnskapen om reklamesalg.
  2. Deretter foreslo vi å gå over til rådgiversiden eller kundesiden, dvs. søke jobb i et medie- eller reklamebyrå eller i et stort firma som kjøper TV-kampanjer.
  3. Etter å ha snakket sammen i en halvtime, fant vi ut at den egentlige kompetansen og interessen var salg og markedsføring til forbrukere, og ikke nødvendigvis reklamesalg. I prinsippet kunne salgskonsulenten jobbe for et hvilket som helst firma som markedsfører og selger til forbrukere.
  4. Videre i samtalen måtte vedkommende innrømme at det ikke var stor forskjell på salg og markedsføring til forbrukere og bedrifter. Salgskonsulenten kunne dermed like gjerne jobbe i et firma som selger og markedsfører varer til andre firmaer. Under press måtte vedkommende også innrømme at det egentlig ikke var noen god grunn til at man ikke skulle kunne bli lykkelig i en jobb hvor man selger varmepumper til andre firmaer.
  5. Det hele kunne endt med at konsulenten vurderte et radikalt karrierebytte til en helt annen jobb eller en helt annen bransje. Men det ble ikke aktuelt i dette tilfellet.

Fra utelukkende å ville søke jobb hos de fire kommersielle TV-stasjonene i Norge, fikk vi på en times tid utvidet horisonten, slik at vedkommende fikk rundt 5000 firmaer å søke jobb hos, og det gir betydelig større muligheter til virkelig å få en jobb. Vedkommende fikk også jobb hos et annet medium – altså den første muligheten vi skisserte.

I de fleste tilfeller der vi har en person til samtale, lykkes det oss å fem- eller tidoble antallet stillinger vedkommende kan søke på. Det enkleste er som regel å finne en jobb der man kan bruke noe av kompetansen fra forrige jobb, og så kombinere med ny kompetanse. Hvis man har jobbet hos en leverandør, kan man for eksempel få jobb hos en kunde, eller omvendt. På den måten lærer man også noe nytt. Det er nesten ingen som jobber med det samme hele livet, og det er sunt å prøve noe nytt innimellom.

Utvid din egen horisont

Vi har dessverre ikke tid til å invitere alle til samtale, så prøv om du selv kan tenke litt kreativt og fem- eller tidoble antall bedrifter du kan søke jobb hos.

  1. Altfor mange søker bare stillinger med samme stillingstittel som de hadde i den forrige jobben. I stedet for å fokusere på en bestemt jobb eller en bestemt virksomhet, må du fokusere på hva du gjerne vil jobbe med, og være fleksibel med tanke på hvilke firmaer som gir deg mulighet til å jobbe med kompetanseområdene dine. Det finnes ca. 46 000 firmaer med over 10 ansatte i Norge. De fleste av disse er helt ukjente og mottar ikke mange søknader. Første øvelse går ut på at du glemmer din gamle stillingstittel. Skriv i stedet en liste over alle ansvarsområdene du har hatt i tidligere jobber, og som du mener du mestrer godt og synes er interessant å jobbe med. Skriv deretter en liste over alle stillinger der du kan få mulighet til å jobbe med disse områdene.
  2. Andre ser seg blinde på å få jobb i en stor og prestisjetung virksomhet. Det er en feil. De store og velrennomerte selskapene er ikke nødvendigvis de mest spennende, men det er disse som mottar de fleste søknadene. Hvis du f.eks. drømmer om å jobbe i oljebransjen, er det helt topp å jobbe hos Statoil. Men det finnes mange andre oljeselskaper som er like spennende, og som mottar langt færre søknader. Hvis du gjerne vil ha en internasjonal karriere, er det lurt å sende en søknad til Orkla. Men det finnes hundrevis av andre norske selskaper som også i høy grad er internasjonale. En annen øvelse går ut på at du skriver navnene på de selskapene du aller helst vil jobbe for. Søk deretter på nettet og lag en liste over selskaper som jobber i samme eller lignende bransjer, eller som er leverandører, kunder eller rådgivere til disse bransjene.
  3. Til slutt er det mange som fokuserer alt for mye på lønn og firmabil. Det er selvsagt fint med høy lønn. Men det er ikke pengene som bestemmer om man trives i jobben. Jo høyere status man har hatt, jo færre stillinger er det på samme nivå. Hvis man har hatt en ledende stilling, kan det derfor godt hende at den neste jobben bør være på et lavere nivå innen samme bransje. Dette gjelder spesielt hvis man har kommet litt opp i årene. Hvis man har vært sjef for 30 personer i et stort firma, kan det være like fint å være sjef for tre personer i et lite firma i neste jobb. Det kan være vel så interessant og spennende. Tredje øvelse går ut på at du overveier hva som egentlig betyr mest for deg, pengene eller å ha en jobb du synes er spennende. Finn deretter ut hvor mye du er villig til å gå ned i lønn, og hvor lang tid du er villig til å bruke på transport hver dag for å få en spennende jobb.

Når du er ferdig med disse tre øvelsene, burde du ha minst 5-10 ganger så mange selskaper og stillinger du kan søke på. Neste spørsmål er naturligvis hvordan du søker. Her kan du med fordel lese våre tidligere små tips om å bruke telefonen.