Undersøk bedriften før in­ter­vju­et

Det burde ikke være nødvendig å fortelle at man må forberede seg til et intervju. Men faktum er at veldig få gjør det de kan for å skaffe informasjon om selskapet før intervjuet. Derfor kan du skille deg ut fra andre søkere hvis du under intervjuet viser at du har gjort grundig forarbeid.

Det høres kanskje rart ut, men mange søkere skriver søknader og drar på intervju uten å undersøke hva selskapet driver med i det hele tatt. Noen ganger får man inntrykk av at de ikke har lest stillingsannonsen heller. Dette er nok et av områdene der mange mennesker forspiller sjansen sin til å få en jobb.

De fleste jobbsøkere legger mye tid på å skrive en skikkelig søknad, for denne handler om et emne som interesserer dem - nemlig dem selv. Men merkelig nok interesserer selskapene seg mer for et annet tema - nemlig selskapet, og hva søkeren kan gjøre for det. Derfor gir man et dårlig inntrykk hvis man møter opp uten å ha satt seg inn i selskapets forretningsområder, og hva man kan gjøre for selskapet. Omvendt kan man gjøre et spesielt godt inntrykk hvis man har gjort en ekstra innsats for å undersøke selskapet på forhånd.

Det finnes også en annen god grunn til å sjekke selskapet på forhånd, nemlig for å finne ut om dette er et sted man har lyst til å jobbe. Man kan hente inn mange spennende opplysninger som ikke nødvendigvis kommer frem under intervjuet.

Men hvor og hvordan finner man den nødvendige informasjonen? Med Internett har det blitt mye lettere å finne informasjon om bedrifter:

  1. Hjemmesiden. De fleste selskaper har i dag en hjemmeside, og den er som regel den viktigste informasjonskilden om virksomheten. De fleste hjemmesidene handler om selskapets produkter, men store selskaper, som Statoil og Telenor, forteller også om selskapet som arbeidsplass. Det er kort sagt en mengde informasjon som burde studeres inngående før intervjuet.
  2. Internett. På Internett finnes det nyhetsarkiver der man kan finne det som har blitt skrevet om selskapet i mediene. Her kan jeg spesielt anbefale greatplacetowork som er en rangering av Norges beste arbeidsplasser og nyhetssøket på kvasir - akkurat slik Jobindex søker etter stillingsannonser. På LinkedIn og Facebook kan du søke etter ansatte i selskapet og se hva slags personer dette er.
  3. Årsregnskapet. Alle aksjeselskaper og andelsselskaper er pliktige til å offentliggjøre årsregnskapet sitt. På brønnøysundregistrene finnes mange interessante opplysninger for den som vet hvordan et årsregnskap leses. Alle årsregnskap skal for eksempel inneholde informasjon om personalkostnader og antall ansatte. Ved å dividere personalkostnadene med antallet ansatte kan man beregne gjennomsnittslønnen i selskapet. Årsregnskapet forteller også om selskapets overskudd, egenkapital og eiere. Jeg har selv bestilt årsregnskap hver eneste gang jeg har vært til intervju – og jeg har sett litt av hvert: Ta for eksempel selskapet som fortalte hvor bra det gikk, til tross for at regnskapet viste et underskudd, og selskapet som hevdet at de hadde ca. 200 ansatte, mens de bare hadde 20. Slikt er jo greit å vite før man takker ja til jobben.
  4. Brosjyrer. Hvorfor ikke ringe selskapet og be dem sende deg noen brosjyrer om virksomheten og produktene? Hvis de spør hva du skal bruke disse til, forklarer du ganske enkelt at du skal på intervju og gjerne vil sette deg ordentlig inn i selskapets forretningsområder. Det vil alle forstå. Mange selskaper har en egen informasjonsavdeling som tar seg av slike forespørsler, og hvis selskapet er børsnotert, sender de deg gjerne et gratis eksemplar av det siste årsregnskapet. Ellers kan du ringe salgsavdelingen, de er ansatt for å snakke med folk som ringer for å få informasjon om selskapet og produktene det tilbyr.
  5. Ansatte. Den beste kilden til informasjon om hvordan selskapet er som arbeidsplass, er imidlertid nåværende og tidligere ansatte. Tenk deg godt om, og finn ut om du kanskje kjenner noen som kjenner en nåværende eller tidligere ansatt. Kontakt vedkommende per telefon. Selskaper vil gjerne ha referanser for nye medarbeidere, så hvorfor ikke selv bruke referanser for selskapet? Det er den beste kilden til innsideinformasjon om hvordan det egentlig er å jobbe for selskapet.

Glem ikke å søke etter informasjon om de personene du skal til intervju hos. En personalsjef jeg kjenner, fortalte meg at han hadde en lang samtale med en jobbsøker som tilfeldigvis hadde samme interesse som ham selv, nemlig fjellvandring, før det gikk opp for ham at jobbsøkeren hadde søkt på nettet og funnet ut at han var interessert i dette. Selskaper vil vanligvis søke etter informasjon om deg på nettet, så hvorfor ikke gjøre det samme med selskapet og den personen du skal til intervju hos, slik at dere begge vet omtrent like mye om hverandre på forhånd?

Uansett hvilke metoder du bruker, vil det virke positivt og profesjonelt at du har brukt tid og energi på å forberede deg ordentlig. Husk at selskapet alltid har to bekymringer: Kan du takle jobben, og vil du finne på å forlate stillingen igjen etter kort tid. Ved å skaffe deg forkunnskap om selskapet før intervjuet, viser du at du er seriøst interessert i jobben. Du blir også i stand til å stille mer utdypende spørsmål på intervjuet, og du får et bedre grunnlag for å beslutte om du skal si ja til jobben eller ikke.