Tar datamaskinen over arbeidsmarkedet?Halvparten av alle dagens jobber kommer til å automatiseres innen 20 år.


Hedengren Media


Så langt kan vi se hvordan datastyring og prisnedgangen på data-automatisering, har påvirket en oppdeling av arbeidsmarkedet. Samtidig som sysselsettingen innen både høy- og lavlønnede yrker har økt, minsker den i midten som for eksempel innen administration, bokføring og noen typer industriyrker.

En effekt av datastyringen som vi merker, er at det ikke kreves like mange mennesker for å holde i gang produksjonen. Et soleklart eksempel er spilleorganisasjoner som med knapt hundre ansatte omsetter like mye som et tradisjonelt industriselskap med tusen ansatte.

I fortsettelsen kommer ikke automatiseringen først og fremst til å gjelde roboter som erstatter mennesker, som i bilindustrien. Det kommer først og fremst til å handle om å få hjelp av kunstig intelligens til lave kostnader til å utføre kvalifisert arbeid. Det kan for eksempel være beslutningsstøttesystemer for økonomisk rådgivning hos banker, telefonselskaper og forsikringsselskaper.

Basis utgjøres av datamaskiner og Smart Phones som forstår naturlig språk og dermed plukker nøkkelord fra det som skrives eller sies. På den måten kan systemet - i stedet for de ansatte - svare på spørsmål fra kunder og gi råd om en bedrift's produkter. Innen fagområdene "bedriftsøkonomer, markedsførere og personaltjenestemenn" beregnes 46 % av jobben å kunne datastyres.

Et annet eksempel er at vi kan få informasjon om tilstanden i kroppen fra datamaskiner. Fakta er at det allerede eksisterer system i dag, som for eksempel IBM's supderdator Watson, som stiller like bra diagnoser som en lege. Effekten blir at en sykepleier med hjelp av datamaskinen, kan håndtere en stor del av det arbeid som utføres på helsestasjoner. Hittil har nye innovasjoner innen IT først og fremst konkurrert ut yrker uten krav til høyere utdannelse, men i takt med at datamaskinene blir mer intelligente, trues yrkene som krever relativt høy utdannelse.

Til dette legger vi til 3D-skrivere, roboter og sensorer som åpner opp muligheter å tilverke alle mulige slags produkter. I det lange tidsperspektivet er det med andre ord vanskelig å tenke seg jobb som ikke kan erstattes av maskiner.

Men det finnes selvfølgelig motsatser. Historien viser at selv om den tekniske utviklingen rasjonaliserer bort mange tradisjonelle arbeidsoppgaver, skapes det samtidig nye. Noen må jo håndtere robotene og de pilotløse flyene, droner trenger også en operatør. Alle blir altså ikke arbeidsløse, men vi må være forberedt på å bytte yrke og til og med arbeidsoppgaver flere ganger innen våre yrkesområder.

Dessuten - og dette er viktig - finnes det områder der datamaskinene ligger langt etter hva vi mennesker klarer av. Spesielt når kravene om fingerferdighet, originalitet, kreativitet, sosial kapasitet, empati og artisteri. Enkelt sagt, kan man si at yrkene som lærere og psykolog har fremtiden fremfor seg, mens kassapersonal, selgere og maskinoperatører henger løst.

Sannsynligheten der datamaskiner/roboter tar over jobb de neste 20 årene:
- Fotomodeller 98%
- Bokførings- og regnskapsassistenter 97%
- Maskinoperatører, trevareindustrien 97%
- Biblioteksassistenter 96,6%
- Kassapersonale 95,3%
- Medhjelpere innen jord- og skogbruk 95%
- Øvrige maskinoperatører og montører 94%
- Selgere, detaljhandel, demonstratører 94,4%
- Torg- og markedsleverandører 94%
- Øvrig kontorspersonale 94%

Publisert 2016-04-01


De nyeste artiklene

12 kjappe tips
12 kjappe tips til deg som søker jobb
Å søke jobb er en prosess som tar tid og det er lett å miste motivasjonen underveis, spesielt dersom du får avslag på avslag.
Skrevet 1. januar på Forside
drømmejobben
Slik kaprer du drømmejobben
Å søke jobb er en tidkrevende og anstrengende prosess. Det gjelder å finne ut hvordan man skal skille seg fra andre søkere, hvordan man skal presentere seg på best mulig måte og hva man har å bidra med.
Skrevet 26. oktober 2017 på Forside
5 grunner til å søke jobber i utlandet
Vurderer du å se etter jobber utenfor Norges grenser, men sliter med den velkjente usikkerheten? Her har du fem grunner til hvorfor du bør gi slipp på nølingen og gripe muligheten når den byr seg.
Skrevet 1. mars 2017 på Forside
Regn med nye karriereveier i fremtiden
Bedrifter må forbedre overvåking av eksterne faktorer og fremtidige trender for å kunne rekruttere medarbeidere som er rustet for morgendagens utfordringer.
Skrevet 1. februar 2017 på Forside
Slik taler jobbannonsen til deg
De fleste jobbannonser ligner hverandre, men her er et par eksempler på annonser som går nye og andre alternative veier for å få deg til søke jobben.
Skrevet 1. januar 2017 på Forside
Annonse: