Sosiale medier kan påvirke dine mu­lig­he­ter på jobb­mar­ke­det

Sosiale medier blir stadig mer brukt både i jobbjakten og i rekrutteringsprosessen. Som jobbsøker gir dette mange muligheter, men vær også oppmerksom på fallgruvene.

Situasjonen er velkjent. Spektakulære bilder fra den mest utagerende studentfesten blir lagt ut på Facebook, og alle studiekameratene «liker» og «kommenterer» mandag formiddag. Det er imidlertid ikke sikkert at en fremtidig arbeidsgiver eller rekrutteringsbyrå er like entusiastisk.

I følge en nylig fremlagt Eurocom Worldwide Survey avviser en av fem it-selskaper jobbsøkere basert på søkerens profil på sosiale medier. Den årlige undersøkelsen har tidligere vist at nesten halvparten av it-selskaper undersøker den sosiale profilen til potensielle nye arbeidstakere. Det er imidlertid første gang selskapene bekrefter at de avviser søkere på grunn av det de finner på sosiale medier.

IBMs utviklingssjef Kate Ross bekreftet dette i et foredrag under en e-Skills event i vår. Hun presiserte viktigheten av å tenke over hvordan man presenterer seg selv i sosiale medier, og sa at selskapet foretrekker søkere med en sterk og tydelig digital tilstedeværelse. Blant rådene Ross gav fremtidige jobbsøkere var å være bevisst i forhold til meldinger man legger ut, holde en positiv og konstruktiv tone og å arbeide langsiktig for å opprettholde en profesjonell tilstedeværelse på nett.

Brukt riktig kan altså sosiale medier være et nyttig bidrag i jobbjakten. Både Linkedin, Facebook, Twitter, Google+ og ulike blogger benyttes aktivt av arbeidsgivere i jakten på potensielle kandidater, og av jobbsøkere. Kandidatens nettverk, og størrelse og relevans blir veldig tydelig, også kandidatens engasjement og interesser. Videre avdekkes kandidatens deltakelse i ulike diskusjonsfora, og evne og vilje til å utvide nettverket.

Et godt tips er videre å bli «fan» eller «venn» med bedrifter eller produkter på Facebook. Dermed blir man også oppdatert på nyttig informasjon om den aktuelle arbeidsgiver. Følg bedrifter og aktuelle kontaktpersoner på Twitter, og få nyheter om produkter/tjenester og ledige stillinger.

LinkedIn er et av de sosiale mediene som egner seg best til profesjonell jobbsøking. LinkedIn brukes til å samle kontakter og nettverk, finne jobber og ansette. Her kan du vise hvem du er og dine sterke sider for en potensiell arbeidsgiver. På LinkedIn kan du få kontakt med personalansvarlig.

Mange bedrifter søker i dag egenskaper som sosialt nettverk og innflytelse hos potensielle kandidater, i tillegg til faglig kompetanse. En tillitsvekkende profil og et godt nettverk, samt engasjement og aktivitet i ulike diskusjonsfora, gir dermed et konkurransefortrinn hos potensielle arbeidsgivere.