8 tips: Slik skriver du stillingsannonser til Generasjon YInnen en overskuelig framtid kommer du til å ansette en yngre, en nyutdannet, en elev – en Generasjon Y’er, altså en person som er født etter 1990. Måten de oppsøker stillingsannonsen på er betydelig annerledes enn eldre generasjoner. Les disse 8 tipsene til stillingsannonsen, slik at du tiltrekker deg eliten av de unge.

Helene Bonne
Senior tekstforfatter, Jobindex

1. Bruk bilder og videoer

Generasjon Y følger ikke tunge tekster og mange ord. Videoer og fotos er mer effektivt til generasjonen som er oppvokst med facebook-oppdateringer som en kommunikasjonsform og som bruker snap-chat slik andre sender sms’er.

Derfor skal du tenke i bilder eller videoer når du kommuniserer med målgruppen fordi de er vant til å orientere seg i disse medier. Gjør kandidaten kjent med de kommende kollegaer ved f.eks. å lage en kort video med det teamet han eller hun skal arbeide sammen med mens de står i en gruppe og sier hei. Eller lag en video hvor teamleder /sjefen forteller om jobben. Og hvis det er mulig så la de unge gjenkjenne seg i alderen på modellene.

2. Fang oppmerksomheten uten klisjeer, men bruk gjerne humor

Når Generasjon Y gjøres oppmerksomme på bildene i din annonse, føler de seg henvendt til som en målgruppe. Men du bør også tenke over språket i stillingsannonsen din, for generasjonen har en innebygget floskel-detektor, og de gjennomskuer den sedvanlige stillingsannonse-sjargongen.

Unngå derfor de sedvanlige uttrykk som ”frihet under ansvar” eller ”gode faglige utviklingsmuligheter”. Gi konkrete eksempler på de gode utviklings-mulighetene, f.eks. at man ikke blir overvåket dersom man utfører sine arbeidsoppgaver og får tilgang til å gå på kurs for å videreutdanne seg. Legg gjerne humor/underholdning til, men vær ikke sarkastisk da dette ikke tolereres av dem.

3. Fortell om tilhørighet

Generasjonen er vokst opp uten fast tilhørighetsforhold, så de er vant til å opptre i en verden som et stort ta-for-deg-bord. Derfor kan jobbforpliktelsene ble overveldende, men samtidig attråverdig og mulig, dersom du forteller om tilhørighet. Fortell konkret om den første arbeidsoppgaven (”din første oppgave blir ...”), personens leder (”din daglige leder blir ...”) og beskriv f.eks. en typisk arbeidsdag allerede i stillingsannonsen - fra man møter til frokostpausen til man går hjem. Helt konkret og nært. La det teamet som personen skal være en del av være avsender til stillingsannonsen for å intensivere følelsen av tilhørighet. Dette er viktig med tanke på f.eks. HR.

4. Å bli en del av ’noe større’ og arbeidsmuligheter

Generasjon Y er klar over at de skal løse en rekke problemer som de har arvet fra de eldre generasjoner. Samtidig vet de også at de ikke kan redde verden, men de vil gjerne være en del av noe større når de er på arbeid, så hvis din virksomhet produserer rent drikkevann, utvikler software for å redde liv eller noe tilsvarende, så skriv dette direkte i stillingsannonsen. For det virker tiltrekkende på generasjonen.

Omvendt er det helt ok hvis en virksomhets forretningside eller den enkelte jobb ikke er så spennende, for Generasjon Y vil så gjerne lære noe nytt. Derfor er det naturligvis også helt i orden dersom din virksomhet ikke er en del av et større perspektiv, da kan du i stillingsannonsen vise til fremtidige arbeidsmuligheter.

5. Ikke konkret, men med definerte rammer og mål

Dersom du ikke har definert jobben detaljert ennå eller du skal starte opp noe helt nytt og ukjent, er dette også helt fint for Generasjon Y. I stedet for kan du fortelle om målet som skal nås i fellesskap og reisen dit. La visjon og rammer være definerte i stillingsannonsen, men at du innimellom ikke vet ’tingenes tilstand’, eller hva målet er – kun at det er behov for personer med den riktige kompetanse og kvalifikasjoner, hvorpå disse listes opp.

Et kjent eksempel på dette er utviklingen av MobilePay. Konseptet var ukjent her hjemme, ikke ferdigdefinert og derfor vanskelig å beskrive. Så Danske Bank søkte etter medarbeidere som hadde de riktige personlige kvalifikasjoner og som ville være med på reisen mot et udefinert mål. Det vi i dag kjenner som MobilePay.

6. En mentor/go-to person

Generasjonen vil helst bli guidet og coachet, fordi hele verden er et ta-for-deg-bord, og beslutninger kan derfor være vanskelige. Derfor er det et stort pluss for Generasjon Y’ere dersom han eller hun kan få en formell eller uformell mentor i virksomheten din eller bli tilknyttet en dyktig medarbeider som gir sparring, utvikler dem og hjelper dem med sine karrierebeslutninger. Så dersom du har en formell eller uformell ordning, et elevforum med eldre mentorer eller mulighet for at nyutdannede/elever blir tilknyttet en ”fadder” eller en god sjef, så skriv dette i stillingsannonsen. Eller vis det i en kort video.

7. Gi kortsiktige belønninger, og vis alle muligheter

Generasjon Y regner med å shoppe en del rundt mellom forskjellige jobber og virksomheter i løpet av sitt arbeidsliv, så hvis du vil sette opp en belønning for dem eller vise dem en karrierevei, må dette være innenfor en kort tidsramme. 3-5 år er lang tid i deres syn, så dersom du vil holde på dem med muligheter eller belønning, må den komme hurtig.

Av samme grunn er det hensiktsmessig å sette opp forskjellige muligheter for dem allerede i stillingsannonsen og vise at det ikke er kun en karrierevei, men i stedet mange muligheter i din virksomhet. Og det er her pkt. 6’s mentor/go-to person kan medvirke til å hjelpe dem med å avklare hva de vil og hvordan.

8. Få hjelp av dem du allerede har

Hvis du allerede har unge medarbeider i virksomheten din, så involver dem i å utforme stillingsannonsen. Be dem om hjelp til formuleringer for å gjøre jobben eller deres virksomhet attraktiv for målgruppen- Eller spør om de har venner eller studiekamerater som mangler en jobb.

Hvem er de digitalt innfødte?

Digitalt innfødte, Generasjon Y eller millennials – kjært barn har mange navn.

Men uansett hva vi kaller generasjonen, så er de:
Født 1990-2001
Den første generasjon som har vokst opp med mobiltelefon, internett, WWW osv. fra barnsben.
Den første generasjon som har vokst opp med moderne sosiale medier.

Artikkelen er basert på intervjuer med fremtidsforsker Anne Skare Nielsen, og opplegg med forsker Søren Schultz Hansen.