Se opp for fine ord og store løfter

”Jobbsafari samarbeider med verdens største nettsider som Google og Facebook. Annonsene dine indekseres av Google og vises til de 300 millioner brukerne som hver dag utfører over 2 milliarder søk. Facebook har over 1 milliard brukere og Jobbsafari skyver opp annonsen din på Facebook-siden til Jobbsafari slik at du får maksimal synlighet.”

Jaha? Dette høres ikke seriøst ut, og det er det heller ikke!

Når man skal rekruttere, er det mye viktigere med nøyaktig segmentering av målgruppe, målrettet kommunikasjon og høy kvalitet enn at et jobbnettsted samarbeider med en eller annen partner som har mange besøkende. Jobbannonser har bare verdi hvis de besøkende reelt er potensielle kandidater og bare hvis de faktisk ser og reagerer på annonsene.

Hvilke kriterier anvender du når du skal bestemme hvilke medier og hvilke kanaler du skal bruke når du skal legge ut en jobbannonse? Er det selgerens historie om de mange brukerne fra diverse partnere? Er det tanken om ”å bli sett av mange mennesker”? Ber du om dokumentasjon på hva samarbeidet betyr helt konkret i form av reell trafikk fra jobbsøkere på jobbnettstedet annonsen din plasseres på? Det spiller jo ingen rolle om du samarbeider med partnere hvis ikke samarbeidet fører til besøkende på jobbannonsen din.

Jobbsafari anbefaler generelt at du prioriterer målgrupper, kommunikasjon og ”rekrutteringstankegang” høyere enn trafikk, men hvis du vil bruke trafikktall i vurderingen av hvor du vil legge ut annonser, bør du fokusere på antall besøk per uke og antall sider per økt/besøk. Det er ikke nok bare å se på antall besøk eller antall ”unike brukere”.

Et besøk kan godt være en bruker som ble nysgjerrig på en overskrift eller en lenke på et annet nettsted, men så snart han har sett jobbannonsen, går han tilbake til siden han kom fra. Det gir svært liten verdi – brukeren var kanskje ikke en gang jobbsøker, bare nysgjerrig.

Antall besøk per uke forteller derimot noe om hvor seriøs brukeren er i sin jobbsøken. Jo flere ganger brukeren besøker jobbnettstedet, desto mer fokusert jobbsøker er han. Du kan derfor vurdere jobbnettsteder ut fra deres gjennomsnittlige antall besøk per uke – jo høyere tall, desto høyere brukerkvalitet.

På samme måte forteller antall sider per besøk også noe om brukerens iherdighet og ønske om å bytte jobb. Den nevnte brukeren som reagerer på impuls, skummer en jobbannonse og forsvinner igjen har helt klart lavere verdi enn en bruker som ser på flere ulike jobbannonser og bruker tid på å søke, lese og vurdere mange jobbannonser fra flere forskjellige arbeidsgivere. Jo flere sider en bruker ser på, desto høyere kvalitet. Derfor må du også se på jobbnettstedenes gjennomsnittlige antall sider per besøk – jo høyere tall, desto høyere kvalitet!

Se opp for fine ord og store løfter – ha kontroll på fakta og sørg for å vurdere kvalitet høyere enn kvantitet. Da øker du sannsynligheten for å rekruttere den riktige medarbeideren på første forsøk.