Revolusjonen er her – gratis stillingsannonser for alle!


giraf

Som HR- og rekrutteringsansvarlig vet du at markedet for stillingsannonser har vært og fremdeles er utsatt for nærmest revolusjonerende endringer. Du har nok også undret deg over at det har vært så dyrt å finne nye ansatte i Norge.

I revolusjonens første fase skjedde det en overgang fra trykte til elektroniske annonser, og prisene gikk kraftig ned. I revolusjonens andre fase flyttes fokuset fra enkel digital distribusjon til merkevarebygging, rådgivning og tilleggstjenester.

Mulighetene for å eksponere ledige stillinger vokser eksplosivt i takt med sosiale medier og digitaliseringen generelt. I Jobbsafari mener vi at om bare noen få år kommer ingen ledere eller HR-sjefer med innsikt i digital kommunikasjon til å betale for nettpublisering og distribusjon.

Det tar vi konsekvensen av allerede nå! I fremtiden kan du nemlig annonsere ledige stillinger gratis på Jobbsafari.no! Alle norske virksomheter kan fra 1. september få distribuert stillingsannonsene sine gratis via Jobbsafari.no. Ønsker man større synlighet eller hjelp til å skrive og laste opp stillingsannonser, tilbys dette til konkurransedyktige priser.

To enkle løsninger:

Det er gratis å legge ut stillingsannonser på Jobbsafari. Du legger selv inn annonsen i systemet vårt, og vi sørger for å publisere og distribuere den.

stillingsannonse

Pris på stillingsannonse 0,- NOK

Større synlighet

Ønsker du større synlighet og profilering av virksomheten samt hjelp til å skrive annonseteksten, samtidig som du slipper bryderiet med å laste opp annonsen, kan vi ta oss av alt, hvis du velger en profilannonse.

profilannonsen

Pris på profilannonse 2.995,- NOK
* 1.000,- kroner ekstra for video i profilannonsen.

Hvis du vil vite mer om dette tiltaket, ring Jobbsafari på 2396 0005.

For å publisere en gratis annonse – klikk her.