Regn med nye kar­rie­r­evei­er i fremtiden

Bedrifter må forbedre overvåking av eksterne faktorer og fremtidige trender for å kunne rekruttere medarbeidere som er rustet for morgendagens utfordringer.

Det spekuleres helt vilt om fremtidens arbeidsmarked. En sak er i hvertfall sikkert: den tekniske utviklingen bidrar til fremveksten av nye bransjer – noen jobber forsvinner samtidig som ny kompetanse blir etterlyst.

Spørsmålet er med andre ord hva som kreves for å være attraktiv på morgendagens arebidsmarked? Lynda Gratton, som er professor ved London Business School, identifiserer fire trender for å ringe inn hvilke krav som arbeidsgiverne kommer til å stille når de i fremtiden rekrutterer personell.

Økt kompleksitet

Mange arbeidsoppgaver, i henhold til noen studier kommer over halvparten av nåværende jobber innenfor en tiårsperiode å automatiseres eller lagt til lavlønte land. De som gjenstår, er enten sånne jobber som krever høy kompetanse og som kan utføres hvor som helst, eller jobb som ikke krever noen spesiell utdannelse og må utføres på en spesiell plass.

Økt tilgjengelighet på utdannelse

Globaliseringen medfører blant annet at den økonomiske makten mer og mer forskyves til Asia samtidig som Internetts utvikling gjør det mulig å utdanne seg over distanse. Et eksempel er det kurs i robotteknikk som det amerikanske toppuniversitetet Stanford gjennomførte i fjor.
Det tiltrakk over 20 000 personer fra hele verden (best resultat hadde en 13-år gammel jente fra Pakistan). Samtidig med at utdannelsen, takket være internett, blir mer tilgjengelig, krever den raske forandringshastigheten at vi utvikler vår kompetanse gjennom hele arbeidslivet.

Lenger arbeidsliv

Ett av tre barn som fødtes i år 2012 eller senere, kommer å leve til de blir 100 år gamle. Det får flere konsekvenser. Bortsett fra at vi må venne oss til å arbeide høyere opp i alder, betyr det også at flere generasjoner kommer til å samles på arbeidsmarkedet samtidig. Dette stiller nye krav på alt fra kompetanseutvikling til arbeidsmiljø.

Sosial skyldighet

Økende globale problem som klimaforandringer og først og fremst stor forskjell mellom fattige og rike, stiller nye og strengere krav på organisasjoner og bedrifter til å bidra til en positiv samfunnsutvikling. Lynda Gratton mener, for å ta et eksempel, at forskjellen mellom den høyest betalte og den laveste betalte person i en bedrift bør være 20:1 i stedet for nåværende 200:1.