Nisje eller kanal


Når du skal rekruttere en ny medarbeider og velger å gjøre dette gjennom annonsering, er det selvfølgelig viktig at du kan målrette annonsen til nøyaktig den målgruppen som er relevant for den aktuelle jobben.

Mulighetene til å annonsere en ledig stilling er nesten uendelige, og valget av medium er ofte ganske komplisert. Det vesentligste kriteriet må likevel være at mediet faktisk når den tiltenkte målgruppen.

I dag er det to hovedtyper av jobbportaler – de brede med mange forskjellige typer jobber og mange brukere, og de smalere med fokus på én eller to stillingstyper og få brukere. Det er nærliggende å tenke at de smale og fokuserte jobbportalene – nisjenettstedene – er de beste, ettersom de treffer en presis målgruppe. Det kan være sant, men det kan også være fullstendig feil! Faktisk er det en svært stor sannsynlighet for at et bredt nettsted med en fornuftig inndeling av stillingstyper er minst like nøyaktig og har flere relevante brukere ...

På hvilken måte? En svært smal jobbportal med få brukere vil ofte være relativt begrenset i sin eksterne kommunikasjon (markedsføring) og dermed ikke nå ut til alle i den relevante målgruppen. Dermed mangler disse som brukere på nettstedet. Samtidig er tilbudet om artikler, tester, analyser og annet som er relevant for jobbsøkere fraværende på de smale nettstedene. Dette gjør at arbeidssøkere velger bort disse nisjenettstedene. Resultatet blir et smalt nisjenettsted med en liten del av de relevante jobbsøkerne. En bred jobbportal med en god og tydelig kategorisering av stillingstyper har derimot den fordelen at de når ut bredt. Dermed kan de tiltrekke alle typer jobbsøkere – jobbsøkere som vel å merke finner relevante jobber basert på en fornuftig struktur på søkealternativer og valgmuligheter. Den brede jobbportalen kan også i mye større grad skape et univers som tiltrekker seg og holder på jobbsøkerne. Resultatet blir dermed en langt større gruppe med relevante jobbsøkere i forhold til stillingstypen.

Jobbsafari har valgt å dele inn alle jobber i kanaler. Hver kanal tilsvarer i prinsippet et smalt nisjenettsted og henvender seg direkte og spesifikt til en bestemt målgruppe. Kanalene er delt inn i ytterligere ett nivå – kategorier – for å gjøre det mulig med en enda mer presis målretting. Som rekrutteringsbedrift får du dermed en mulighet til å treffe veldig fokusert og målrette nøyaktig den gruppen jobbsøkere som er relevante for deg – samtidig som du får fordelen av at Jobbsafari er et bredt nettsted med mange tilbud til jobbsøkerne.

Husk – noen ganger er nisjesider i realiteten nettsteder som har så få brukere at man ser seg nødt til å bruke ordet "nisje" ...