Kom­mu­ni­ser mer!

Evnen å kommunisere er helt avgjørende i arbeidslivet, men det er ikke noe som kommer naturlig. Det er en ferdighet som hele tiden behøver opptrening.

Det råder ingen tvil om at vel fungerende kommunikasjon mellom medarbeiderne på en arbeidsplass leder til bedre resultat og til og med påvirker den mentale helsen positivt. Hvordan det i praksis går til, kan naturligvis variere ettersom vi har ulike personligheter.

En del unngår problemene på jobben for å ikke risikere å trå noen på tærne mens andre går rett på sak. Det viktige er tross alt, så lenge det er mulig, å være åpen og tydelig i kontakten med sine kolleger.

Får å beskrive kommunikasjon kan man utgå fra følgende parametere:

  • Utforsk (vær nysgjerrig på omverden og still spørsmål)
  • Talsmann (bidra med kunnskap og kompetanse)
  • Jeg selv (utrykk egne behov og ønskemål)
  • Andre (inkluder andres behov og perspektiv)

I høypresterende arbeidsgrupper har forskere funnet at det er en bra balanse mellom alle fire parametrer. Derimot har lavt presterende grupper ofte kjørt seg fast og medarbeiderne har fokusert altfor mye på seg selv og sine egne behov.
For sjefer er det dessuten viktig å være overbærende. Det er menneskelig å gjøre feil og med å gi rom for medarbeiderne å handtere motgang, utvikles de og lærer av sine feil. Sjefer som støtter og ikke klandrer sine medarbeidere, legger grunn for et bra og åpent kommunikasjonsklima på arbeidsplassen, og får til og med uredde og innovative medarbeidere på kjøpet.

Kommunikasjon er ikke primært et spørsmål om talent. Det handler først og fremst om rett holdning, kunnskap og trening. Uansett om du skal holde en presentasjon for hundre personer eller bestemme hvor lenge dine barn får være ute på kvelden, er kommunikasjon alltid nøkkelen til framgang.

Her er noen matnyttige tips for å skape et arbeidsplassmiljø som gjennomsyres av åpenhet og et bra kommunikasjonsklima:

Skap et naturlig møtepunkt

Det er viktig at arbeidsgruppen møtes regelmessig, gjerne hver uke, for å ta opp småsaker som ellers kan utvikle seg til riktige surdeiger. Problemer som får danne seg, tar ofte lengre tid å løse.

Respekter hverandre

Selv om det er viktig å være åpen, bør man utrykke seg slik at de andre i gruppen ikke føler seg angrepet og havner i en forsvarsstilling. Da blir det vanskeligere å nå en felles løsning.

Tillat feil

Om medarbeiderne i gruppen føler at det finnes rom for å gjøre feil, presterer de bedre, blir mer kreative og får en åpnere holdning. Det er en styrke både for den enkelte og bedriften i sin helhet.

Fokuser på det som er bra

Tar man bare sikte på det som er problematisk er det lett å havne i en negativ spiral. På motsatt måte styrkes det som er bra og utviklende i grupper hvor man fokuserer på det positive.

Prat siden gjennom hva som behøves for enda bedre å kunne utnytte disse fremgangsfaktorene.

Vær oppmerksom mot dine kollegaer

Den som kjenner seg sett føler seg bedre.
For en sjef er det helt sentralt å opptre oppmerksomt overfor sitt personale ut fra hver og ens spesielle behov. Med en slik atmosfære forsvinner mange problemer automatisk samtidig som det blir mindre misnøye blant kollegaene.