Intet menneske er perfekt

«Vi er alle ufullstendige», mener den amerikanske strategikonsulenten Kelly Odell, som selv har hatt flere overordnede lederstillinger. Ta del av hans tips til deg som vil bli sjef.

Det viktigste for alle selskap, små som store, er å ha en bra sjef og gode ledere. Kelly Odell gjorde en litt uvanlig reise til sin lederstilling. Han utdannet seg til prest i USA og økonom i Sverige. Han gjorde deretter rask karriere med posisjoner som sjef for Telia Mobile og salgsdirektør på Volvo Personbilar, og av Veckans Affärer ble han utnevnt til en av Sveriges mest innflytelsesrike innvandrer.

Idag arbeider Kelly Odell som foreleser, strategikonsulent og lederskaps coach. Han har også skrevet boken «Mänskligt ledarskap». Når han startet sin sjefskarriere, gjorde han selv flere observasjoner, som for eksempel at det ikke først og fremst var den økonomiske utdannelsen han hadde nytte av i sjefsrollen, men for de tidligere teologistudiene.

Fem tips til sjefer

dagensvd.se gir Kelly Odell tips til deg som vil bli sjef:

  1. Lederskapsteoriene er ofte utopiske. Men intet menneske er perfekt – vi er alle ufullstendige. Likevel kan sjefen være en bra leder.
  2. Når du har lest gjennom litteraturen for lederutvikling, så sett den til side og gjør dine egne refleksjoner. Bruk den som en støtte, ikke som en lovbok.
  3. Om du ikke brenner for det du gjør, så finn noe annet som du brenner for. Alle personer i bedriften behøver ikke å være superengasjerte hver dag, menfor deg som sjef er dette en nødvendighet.
  4. Se til at medarbeidere som har valgt å stille opp, også er på plass fordi de ønsker dette.
  5. Regn med at dine kunnskaper om mennesker blir like viktige som dine økonomiske og teoretiske kunnskaper.

I Kelly Odell’s bok «Männskligt ledarskap”, gir han ytterligere tips ut fra sin egen erfaring fra sjefsroller i store selskaper. Hans hovedbudskap er at det ikke er mulig å se bort fra den menneskelige faktoren og at det derfor heller ikke går å leve opp til idealet om hvordan en bra leder skal være.

Bedre fremgangsmåte

I stedet for å gi pekepinner og nøyaktige løsninger hvor formålet er å drive en vellykket bedrift, vil Kelly Odell bidra til å forbedre fremgangsmåter for ledere. Innholdet i hans bok baseres på ti bud som skal sees som en måte å tenke på og en retning å følge. Det handler mer om hvordan enn hva - hvordan vi tenker rundt mennesker, vurderinger, motivasjon, makt og relasjoner.

Kelly Odell mener at alle kan bli bedre ledere om de selv vil. Ved hjelp av boken får man en bedre forståelse for det terreng man skal navigere i, men hver og en får selv velge mål og hvilken vei til målet. Fremgang handler ikke om å være perfekt og gjøre alt riktig, mener Kelly Odell. Det handler om å akseptere seg selv som menneske og gå ut ifra en sunn fremgangsmåte. På den måten når man riktig framgang.