Interaksjon mellom sjef og medarbeiderMedarbeidersamtalen legger grunnen for et gjensidig utbytte av tanker og ideer rundt planlegging, arbeidsresultat og arbeidsforhold på arbeidsplassen. Men for å lykkes med det kreves det forberedelser.


Hedengren Media


En medarbeidersamtale - også kalt utviklingssamtale eller PU-samtale – er en planlagt og regelmessig diskusjon mellom sjef og medarbeider. Formålet har dobbel betydning: å utvikle både den individuelle medarbeider og bedriften.

Det betyr, at foruten å prate om mål og strategisk planlegging, også diskutere medarbeiderens personlige behov og utvikling. Derfor må samtalen preges av gjensidighet og ikke bli et forhør fra sjefens side. Om medarbeidersamtalen håndteres feil, kan den oppleves som meningsløs og tidkrevende.

Med riktig opplegg er det derimot en utviklingsmulighet for både deg og din sjef. Du får tid til å prate uforstyrret gjennom din situasjon når det gjelder arbeidsoppgaver, samarbeidsklima, arbeidsmiljø, kompetanseutvikling og dine fremtidsplaner.

For din sjef innebærer samtalen en mulighet til å motivere deg og øvrige ansatte på avdelingen til å gjøre en enda bedre innsats på jobben, og samtalen blir på den måten et verktøy til å nå bedriftens generelle hovedmål.

Hva skal du tenke på?

Siden en medarbeidersamtale gir deg plass til å diskutere dine arbeidsoppgaver og utviklingsmuligheter, er det viktig å være ordentlig forberedt. Se derfor til at du i god tid får informasjon av din sjef om møtets hensikt og mål slik at du i fred og ro kan tenke gjennom de forskjellige punktene. Har dere hatt medarbeidersamtale tidligere, er det bra å se tilbake på hva dere ble enige om og hvilke mål dere satte opp.

I dine forberedelser inngår også at du tenker gjennom hva som utgjør dine beste sider i jobbsammenheng og hva du konkret har bidratt med for å få bedriften til å fungere og samtidig utvikles. Funder også på om det er kurser eller utdannelser som du ønsker å ta for å forbedre din kompetanse. Det er viktig at du da presiserer hvorfor det vil være bra for deg personlig og hvordan det gavner arbeidsplassen og bedriften i det store og det hele.

En bra medarbeidersamtale skal dekke alle deler av din jobb. Det betyr at både se tilbake på hvordan det har gått for deg så langt, og diskutere dine forventninger for fremtiden. Sørg for at samtalen avrundes med det settes opp en utviklingsplan, og at du og din sjef blir enige om hvordan og når den skal iverksettes. Da blir det også et effektivt redskap for å skape delaktighet og vil samtidig legge grunn for forbedring.

På tide med en oppsummering:

  • Forbered medarbeidersamtalen nøye.

  • Tenk gjennom om det finnes spesifikke områder som er viktige å fokusere på.

  • Velg en plass som gir en avslappet atmosfære for samtalen; finn en nøytral plass, det vil si helst ikke på sjefens kontor.

  • Avsett tilstrekkelig med tid.

  • Unnvik samtale om lønn; det er bedre å planlegge en annen gang.

  • Skriv ned hva dere har blitt enige om for senere oppfølging.

  • Glem ikke å være aktiv etter medarbeidersamtalen. Det er viktig at de tiltak dere har blitt enige om, blir gjennomført.

Publisert 2015-11-27
Annonse: