Hvilke personopplysninger behandler Jobbsafari om deg?

Jobbsafari tilbyr tjenester som har til formål å informere deg om jobbtilbud og skape kontakt mellom deg og en mulig arbeidsgiver. Vår behandling av personopplysninger skjer med hensyn til å oppfylle dette formålet og den avtalen vi har inngått med deg som bruker.

Vi deler personopplysninger med virksomheter når de bruker Jobbsafaris tjenester, herunder CV-database og søknader på nett. I «Betingelser og personvern» kan du finne flere detaljer om hvordan denne delingen foregår. I tillegg kan opplysningene bli delt med leverandører vi samarbeider med for å støtte vår virksomhet (f.eks. leverandører av tjenester, teknisk support, leveransetjenester og finansielle institusjoner).
Nedenfor følger en oversikt over hvilke typer personopplysninger som behandles i forbindelse med din bruk av Jobbsafaris tjenester. Jobbsafari behandler alminnelige personopplysninger, og i brukerbetingelsene gjør vi oppmerksom på at du ikke bør oppgi sensitive personopplysninger. Du finner de konkrete opplysningene vi behandler om deg, i de videresendte datatabellene.
Vær oppmerksom på at ting du har slettet, godt kan forekomme i datatabellen. Det skyldes at vi i første omgang sletter fra systemene våre, men ikke fra selve databasen. Angrer du på slettingen, kan vi derfor i en periode etter slettingen hjelpe deg med å gjenopprette dataene.

Oversikt over personopplysninger

Brukerprofil
Brukerprofilen er profilen for alle aktivitetene dine.
• Bruker id
• E-mailadresse
• Navn, adresse og telefon. (Hvis opplyst)
• Fødselsdato og kjønn (Hvis opplyst)
• Bilde (Hvis lastet opp)
• Passord (Hvis opprettet)
Online ansøkning via Jobbsafari
• E-mailadresse
• Navn, adresse og telefon (Hvis opplyst)
• Fødselsdato og kjønn (Hvis opplyst)
• Opplastede dokumenter (CV, ansøkning)
• Notater lagt til av bedriften eller Jobbsafaris rekrutteringskonsulenter
• Korrespondanse
• Rangering gitt av bedriften eller Jobbsafaris rekrutteringskonsulenter
Jobbsøknad på jobbsafari.no
Historikk om hvilke søk du har gjort på nettstedet og annonsene du klikket på.
• Bruker id
Jobbagenter
• Bruker id
• E-mailadresse
CV i Jobbsafaris CV-database
• Bruker id
• E-mailadresse
• Navn, adresse og telefon (Hvis opplyst)
• Fødselsdato og kjønn (Hvis opplyst)
• Arbeidserfaring (Hvis opplyst)
• Utdanning (Hvis opplyst)
• Opplastede dokumenter (Hvis opplastet)
• Lenke til sosiale profiler, nettsteder etc. (Hvis opplyst)
• Lønn (Hvis opplyst)
• Språkkunnskap (Hvis opplyst)

Vi logger hvem som leser dit CV og kontaktene du mottar fra interesserte bedrifter eller Jobbsafari.

Når du bestiller en gave fordi en forespørsel har resultert i en ny jobb:

• Bedrift
• Verksamhet
• Startdatum
Øvrig ved besøk på jobbsafari.no
Sporing av hvilke elementer som er klikket på.
• Bruker id
Øvrige tjenester
• Bruker id
• E-mailadresse
• Navn (Hvis opplyst)

Brukes av disse tjenestene:

• Nyhetsbrev
• Dine bedrifter
• Arbeidsgledetest
• Persontypetest
Support og henvendelse til Jobbsafari
Logg av hvilke ansatte på Jobbsafari som har fået vist profilen din.
• Bruker id

Guide til datatabell

I datatabellen er data oppdelt i forskjellige deler, og hver del har en tilknyttet beskrivelse. Data vedrørende din brukerprofil er f.eks. lagret under beskrivelsen « Represents a user profile», « An e-mail address» osv.

Brukerprofil
• Represents a user profile • An address of something • An e-mail address • A hash of a user's password • Linking a Facebook profile to a user for login purposes • Linking a LinkedIn profile to a user • Metadata for a JIX::UploadFile that is a photo • Cropping metadata for a JIX::UploadFile that is an image • Thumbnail metadata for a JIX::UploadFile that is an image

Logghistorik avseende acceptans av användarvillkor finns nedan
• Terms of Service status
Jobbsøknad på jobbsafari.no
• A jobsearch
• Represents a click on something *
• A saved jobsearch/job agent
• Saved jobs
• Data model for recommending jobs to a user
• Data used for a recommender

* Denna datasektion innehåller även artiklar, banner etc. som du har klickat på. Klick på platsannonser är märkt med "jobb" samt en jobbtitel.

Jobbagenter
• A saved jobsearch/job agent
• An activated job agent
• Records that a job ad was sent in a job agent mail
CV i Jobbsafaris CV-database
• Main object for a user's CV
• An education history entry in a user's CV
• An job history entry in a user's CV
• Language proficiency recorded on a CV
• An uploaded file
• Contents of an uploaded file
• A message
• Origin of an imported CV
• Records an attempt to access Jobnet for CV import purporses
• Logs changed to a JIX::CV object
• Records that a user wanted to ignore a notification about their CV being offline
• Represents that a company or company user is blocked from contacting a CV. May be done by an admin or the user.

• Presents for being hired through the CV database
• Log of actions relating to JIX::CV::Present objects

• Maps ownership between a JIX::CV and a JIX::UploadFile
• Maps ownership between a JIX::Communication::Log and a JIX::UploadFile
• Maps ownership between a JIX::CVlog and a JIX::UploadFile
• Maps ownership between a JIX::User and a JIX::UploadFile
Online ansøkning via Jobbsafari

Korrespondens och anteckningar sammanfattas nedan:

• A message/action in the online application system

Betyg fins under:

• Rating of a job application

Övrig historik om ansökningar finns under beskrivningarna:

• An application in the online application system
Øvrige tjenester
Nyhetsbrev:
• Newsletter subscription

Dina bedrifter:
• Records that a user follows a company
• Records that a user has rejected a recommendation to follow a company

Arbeidsgledetest:
• Job joy test results

Persontypetest:
• Results from the personality type test

Øvrig ved besøk på jobbsafari.no
• Represents a click on something
• An A/B test result
• Logs activity from smartphone apps
Support og henvendelse til Jobbsafari
• Logs when an admin views a user profile or logs in as a user