Hugg HR i to

Er det på tide å dele HR i to avdelinger? En administrasjonsavdeling og en avdeling for ledelse og organisasjon?

I mange bedrifter skriker HR at få lov til å spille en mer strategisk rolle. De ønsker å delta ved styremøter og definere bedriftens KPI'er. Men er det mulig når HR har to funksjoner? Ram Charan mener i en artikkel i Harvard Business Review at det er på tide å dele HR i to.

Han foreslår at HR skal deles opp i en adminstrasjonsavdeling som fokuserer på personalgoder, utbetaling av lønn og forholdene på arbeidsmarkedet. I tillegg foreslår han en strategisk avdeling som fungerer som en sparringspartner for ledelsen med å analysere styrke og svakheter i organisasjonen, kombinere medarbeiderne med riktig jobb, samt gi rådgivning omkring talentutvikling i henhold til bedriftens strategi.

CEO vs CFO

For å kunne tydelig understreke forskjellene, foreslår Ram Charna at administrasjonsavdelingen skal rapportere til økonomiansvarlig slik at den forstår hvor viktig lønnen er som trekkplaster for å attrahere talenter i stedet for at det bare er en stor utgiftspost. Motsatt skal den strategiske avdelingen rapportere til administrasjonsansvarlig som skal ha fokus på bedriftens menneskelige ressurser - medarbeiderne.

HR som strategisk partner

Rekrutteringsdirektør hos Jobindex, Thomas Dahlgaard mener at det kan være en mening med det.

«Rekrutteringer er ikke alltid det som har mest fokus på en HR-avdeling. Prossessen omkring en ansettelse med å skrive jobbannonsen, poste den, lese og sortere søknadene og sende avslag blir ofte en tidkrevende oppgave i tillegg til at rekrutteringskonsulenten også skal holde personlige samtaler. Mange konsulenter vil også gjerne ha mer tid til å jobbe mer proaktivt med å kontakte og motivere relevante kandidater. Det er nettopp det personlige møtet som mange HR- og rekrutteringsfolk synes er det viktigste under en ansettelse og samtidig der konsulenten føler at han eller hun tillfører noe av verdi» , uttrykker han.

«Om vi deler HR i to, kunne man samtidig får mer fokus på eksempelvis etterfølgende planlegging. Mange bedrifter prater om det, men få gjør det. Med strategisk fokus på slik planlegging kan HR gjøre en enda større forskjell og spille den strategiske rolle som de så gjerne vil, og som bedrifter både etterlyser og har bruk for noen ganger», fortsetter Thomas.