Du er trygg med Jobbsafari

Med oss er du sikker på at dataene dine er i sikre hender. Hos Jobbsafari gjør vi svært mye for å passe på persondata, og du kan være sikker på at dataene er trygge hos oss.

Informasjonssikkerhetspolitikk

Jobbsafari’ sikkerhetsnivå

Jobbsafari har bestemt seg for et sikkerhetsnivå som er avstemt etter risiko og vesentlighet, samt overholder lovkrav og inngåtte avtaler, herunder lisensbetingelser. Bruk av informasjon og informasjonsaktiva er underlagt standarder og retningslinjer.

Jobbsafari iverksetter og opprettholder en rekke organisatoriske, administrative og IT-messige foranstaltninger for å unngå at opplysninger ikke på utilsiktet eller ulovlig vis tilintetgjøres, mistes, forringes, blir kjent for uvedkommende, misbrukes eller på annen måte behandles i strid med de til enhver tid gjeldende reglene og forskriftene for behandling av personopplysninger.

Sikkerhetsforanstaltningene beskrevet i dette dokument opprettholdes alltid.

Instruksjon av medarbeidere

Jobbsafari instruerer de relevante medarbeiderne om god databehandlingsskikk og arbeidsgang, samt sikrer at medarbeiderne er orientert om sin taushetsplikt.

Tilgangsstyring og administrasjon av brukertilgang

Tilgangen til personopplysningene er begrenset til de medarbeiderne som har et arbeidsbetinget behov for å kunne behandle personopplysninger. Kun de personene som er autorisert til dette, får tilgang til personopplysningene.

Jobbsafari fører en liste over autoriserte medarbeidere med informasjon om hvilken type tilgang autorisasjonen dekker. Listen over autoriserte medarbeidere oppdateres løpende. Ved opphør av en medarbeiders ansettelsesforhold sperres eller avsluttes medarbeiderens brukertilgang straks.

Fysisk sikring

Jobbsafari’ lokaler er beskyttet av fysiske tilgangskontroller som begrenser risikoen for uautorisert tilgang. Driftsavviklingen foregår fra lokaler som er beskyttet mot skader forårsaket av fysiske forhold, som f.eks. brann, vannskade, strømavbrudd, tyveri eller hærverk.

Nettverks- og kommunikasjonssikkerhet

Jobbsafari benytter brannmurer til beskyttelse av systemer og nettverk. Det benyttes også kryptering for å beskytte informasjon når disse overføres over Internett.

Driftsprosedyrer og ansvarsområder

Jobbsafari benytter et markedsledende antivirusprodukt til beskyttelse mot skadelig programvare på alle Windows-baserte PC-er og servere. Med passende mellomrom foretar Jobbsafari sikkerhetskopiering av konfigurasjonsfiler og data, og tester periodisk at data kan gjenskapes fra sikkerhetskopier.

Alle relevante hendelser i systemene logges. Loggingen har fokus på brukernes handlinger, oppståtte feil samt informasjon som kan brukes til å diagnostisere problemer.

Jobbsafari fører dessuten en detaljert persondatalogg over hvilke personer som har sett andre personers personopplysninger, samt hvilke personopplysninger.