Du er trygg med Jobbsafari

Med oss er du sikker på at dataene dine er i sikre hender. Hos Jobbsafari gjør vi svært mye for å passe på persondata, og du kan være sikker på at dataene er trygge hos oss.

Sikker databehandling med et nettbasert søknadssystem
Et nettbasert søknadssystem er en uvurderlig hjelp for å sikre at personvernforordningen blir overholdt.
Lett og oversiktlig datasikkerhet – og god employer branding
Rekrutterende selskap må sikre at de informerer om, oppbevarer og behandler – og potensielt kan slette – alle data på en måte som stemmer overens med kravene i forordningen. Med et nettbasert søknadssystem får du:
  • Alle data samlet
  • Ett transparent dataspor som du kan følge raskt og enkelt
  • Enkel tilgang for å overholde informasjonsplikten og innhente samtykke
  • Oversiktlig i rekrutteringen for øvrig
  • God employer branding med ensartet, høy kvalitet i kandidatkontakten
Hvorfor?

En søknad og en CV inneholder personopplysninger, slik som adresse, telefonnummer og noen ganger også f.eks. fødselsdato, familiære opplysninger eller strafferettslig historikk. Dette er data som omfattes av personvernforordningen.

Derfor må dere ha kontroll på hvor f.eks. søknadene og CV-ene lagres. For hvis en person ønsker å få dataene sine slettet, må dere kunne finne personens data og alle stedene de er lagret i systemet deres og slette dem – raskt. Det er «retten til å bli glemt».

Dette gjelder også hvis data i f.eks. en CV er sendt rundt på e-post, lagret lokalt i en mappe eller skrevet ut før en jobbsamtale.

NB!

Et nettbasert søknadssystem kan ikke alene overholde GDPR 100 %. Fordi data (f.eks. søknader og CV-er) kan trekkes ut av systemet, bør alle selskap også sikre seg med en persondatapolitikk som medarbeidere overholder. I tillegg er det generelt en god idé at medarbeidere IKKE lagrer dokumentene lokalt, skriver ut vedlegg, kopierer informasjon til andre dokumenter mv.

Vi anbefaler

Håndteringen av data er enkel, sikker og lett tilgjengelig for rekrutteringen i disse systemene som vi anbefaler:

Emply
Emply
Jobbsafari QuickApply