Du er trygg med Jobbsafari

Med oss er du sikker på at dataene dine er i sikre hender. Hos Jobbsafari gjør vi svært mye for å passe på persondata, og du kan være sikker på at dataene er trygge hos oss.

Jobbsafari samler alle jobbannonser i Norge
I Jobbsafari samler vi alle jobbannonser i Norge og driver også landets største annonsearkiv som blant annet brukes av våre jobbsøkende kandidater.

Jobbsafari er dataansvarlig

Hos Jobbsafari er vi dataansvarlig for behandlingen av personopplysninger inneholdt i ditt selskaps jobbannonser. Oppbevaring av personopplysninger skjer i overensstemmelse med personvernforordningen og gjeldende lovgivning, og det kan du lese mer om på siden her.

Kontaktopplysninger for personvern

Har du, etter å ha lest det nedenstående, ytterligere spørsmål til Jobbsafari’ håndtering av personopplysninger i ditt selskaps jobbannonser, kan du kontakte vår personvernrådgiver på dpo@jobbsafari.no.

Om jobbannonser og annonsearkivet

Jobbsafari er dataansvarlig for samtlige jobbannonser på nettstedet og i annonsearkivet vårt, som er en samling av alle jobbannonser publisert i Norge. Dataansvaret gjelder både jobbannonser sendt inn av kunder, men også jobbannonser som er hentet av vår robotskanner fra andre eksterne nettsteder.

Personopplysninger i jobbannonser

De fleste jobbannonser inneholder vanlige personopplysninger i form av kontaktopplysninger, ofte om den HR-ansvarlige eller lederen i den avdelingen som det søkes en medarbeider til. Personopplysningene omfatter oftest fullt navn, e-postadresse og/eller telefonnummer.

Disse kontaktopplysningene er lagret hos oss fordi du og ditt selskap har satt inn en jobbannonse hos oss, eller fordi vi har hentet jobbannonsen din med vår robotskanner. Den legger til alle jobbannonsene som ikke er satt inn hos oss i vår annonseoversikt.

Formålet med å lagre personopplysninger i jobbannonser

Jobbsafari lagrer først og fremst personopplysningene dine i Jobbsafari’ aktuelle annonseoversikt og senere en kopi i vårt annonsearkiv. Annonsearkivet er tilgjengelig for alle, og inneholder for øyeblikket 3 millioner jobbannonser. Disse brukes av våre jobbsøkende kandidater til å finne igjen opplysninger i forbindelse med f.eks.:

  • Research – hvilken type medarbeidere har selskapet søkt etter tidligere?
  • Sende uoppfordrede søknader – hvem kan kandidaten relevant kontakte, hvis vedkommende fortsatt er ansatt?
  • Innkalling til jobbsamtale – her kan jobbannonsen fungere som forberedelse, og opplysninger om kontaktpersonen kan finnes igjen hvis disse er mistet

Annonsearkivet benyttes også av Beskæftigelsesministeriet i Danmark og andre til å analysere trender på arbeidsmarkedet, hvor antall jobbannonser over tid er en vesentlig indikator på utviklingen og veksten i arbeidsmarkedet, men også til å prognostisere ledighet samt fremtidige kompetansebehov.

Oppbevaring av personopplysninger

Jobbsafari oppbevarer personopplysningene så lenge de tjener et historisk formål. I spesielle tilfeller kan personopplysninger fjernes.

Dine rettigheter

Du og ditt selskap har ifølge personvernforordningen en rekke rettigheter i forbindelse med vår behandling av personopplysninger. Hvis du vil benytte deg av rettighetene dine, kan du kontakte oss via de ovenstående kontaktopplysningene.

Rettighetene omfatter følgende:

  • Rett til å se opplysninger – du har rett til å få innsikt i de opplysningene vi behandler om deg samt en rekke ytterligere opplysninger
  • Rett til korrigering – du har rett til å få uriktige opplysninger om deg selv rettet
  • Rett til «å bli glemt» – i spesielle tilfeller har du rett til å få slettet opplysningene dine før tidspunktet for vår vanlige generelle sletting inntreffer
  • Rett til begrensning av behandling – du har i visse tilfeller rett til å få behandlingen av personopplysningene dine begrenset
  • Rett til innsigelse – du har i visse tilfeller rett til å gjøre innsigelser mot vår ellers lovlige behandling av opplysningene dine
  • Rett til å overføre opplysninger – du har i visse tilfeller rett til å motta opplysningene dine i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format

Anmodning om å få personopplysninger fjernet

Vi ser gjennom og oppbevarer senere en kopi av kontaktopplysningene i ditt selskaps jobbannonser fordi vi ønsker å tilby våre jobbsøkende kandidater, men også andre relevante aktører, et oppslagsverk over samtlige jobber som har vært annonsert i Norge. Denne legitime interessen understrekes av at personopplysningene i en jobbannonse er offentliggjort og foranlediget av det rekrutterende selskapet selv. De ovenstående punktene utgjør vår behandlingshjemmel, og derfor fjerner vi som utgangspunkt ikke jobbannonser fra annonseoversikten vår eller -arkivet vårt.

Ønsker du å få fjernet personopplysningene i ditt selskaps jobbannonser, og også fra vårt annonsearkiv, må du og selskapet ditt kontakte oss og opplyse om hvorfor personopplysningene bør slettes. Dette kan f.eks. være at personopplysningene vedrører en tidligere medarbeider som ikke lenger er ansatt i selskapet – eller at personen utsettes for sjikane på bakgrunn av de angitte kontaktopplysningene.

Personopplysninger fjernes etter en konkret vurdering

Det betyr at vi fjerner personopplysninger etter en konkret vurdering av din og ditt selskaps henvendelse. Vi foretar dermed en avveining av innsigelsen og vår legitime interesse i å oppbevare personopplysningene.

Disse opplysningene kan for øvrig tidligst fjernes tre måneder etter søknadsfristen. Dette for å gi våre jobbsøkende kandidater mulighet for å finne igjen relevante opplysninger i henhold til de tidligere angitte grunnene.

Klage til Datatilsynet

Du og ditt selskap har rett til å sende en klage til Datatilsynet hvis du er utilfreds med den måten vi behandler personopplysningene dine på. Du finner Datatilsynets kontaktopplysninger på deres hjemmeside.