Følg oss!


netbooster

Vil du følge oss og se hva som skjer på Jobbsfaris sosiale medier.

I dag føres mange dialoger og jobbsøking online; i internetfora, communities, sosiale nettverk og blogger. I dette stadig pågående bruset døgnet rundt, verden rundt, gjelder det å vite hvem og hva man skal følge.

Det er umulig å følge alt men det betyr ikke at man ikke vil få sin inspirasjon og informasjon fra ulike hold på forskjellige tidspunkt.

Jobbsafari har sine egne sosiale medier som Facebook, LinkedIn og Twitter. På disse mediene poster vi daglig både jobbtips, relevante artikler og stillingsannonser. Hvilken er din favoritt og hvilken kanal ønsker du å følge?

Velkommen til å følge oss i din favorittkanal!

channels facebook link linkedin link twitter link

Flere relevante artikler om sosiale medier

Jobbsøkere setter ikke nok fokus på interkulturelle kompetanser!

Sosiale medier kan påvirke dine muligheter på jobbmarkedet