Feilrekruttering koster virksomheter millioner, øyeåpneren kommer litt for sent


Feilrekruttering koster virksomheter millioner, øyeåpneren kommer litt for sent

Når en virksomhet opplever en feilrekruttering, får det ofte konsekvenser i et større omfang enn man hadde tenkt ut på forhånd. Det er heldigvis hjelp å hente til å forebygge feilrekruttering, og ikke minst til å forstå viktigheten av å prioritere fokus og prosesser som gjør det enklere å reagere i tide.

Søren Møller
Tekstforfatter, Jobindex


Feilrekruttering oppdages mange ganger først etter prøveperioden på 3 måneder. Det vil si etter at medarbeideren har gjennomgått introduksjon og trening i virksomhetens arbeidsmiljø – og hvor det herunder også gjelder oppsigelsesvarsel.

Emnet har vært belyst flere ganger bl.a. fra undersøkelser fra rekrutteringsbyrå som har innhentet tall fra landets virksomheter. Det er ikke uvanlig at en feilansatt medarbeider med en månedslønn på 30.000 kr i fire måneder kan koste virksomheten 350.000-400.000 kr. Inkludert utgifter for ressurser, opplæring, personalgoder og innkjøp av utstyr.

Hva en feilrekruttering reellt koster kommer overraskende på de fleste

Det får derfor alltid dyre konsekvenser for virksomheten hvis feilen skjer. Og den feilrekrutterede medarbeider er også veldig lei seg i den oppståtte situasjonen og tar ikke med seg et fint bilde av virksomheten videre i livet.

Dessuten ansettes det nettopp på bakgrunn av et aktuelt behov. Her utgjør også feilrekruttering en belastning og press på de øvrige medarbeidere i den aktuelle avdelingen. Ikke nok med at det blir trukket veksler på avdelingen for å sikre en god oppstart for den nye medarbeideren – så blir de øvrige medarbeidere satt under ekstra press og må fungere enda hurtigere dersom den nyansatte etter få måneder forlater teamet igjen.

Feilrekkruttering kan bero på en rekke forskjellige områder, men noe som i alle fall hører fra virksomheter, er at de skulle ønske at de helt fra starten av skulle vært litt skarpere i både annonsering og etterfølgende samtaler og fokus. At de hadde brukt litt flere ressurser helt fra starten. Og ikke minst at de hadde reagert litt hurtigere. For det kom overraskende på dem hvor dyrt det faktisk endte med å bli da man ansatte feil person,” forteller Pia Hylle Kjelgaard, rekrutteringsjef hos Jobindex.

Er det mistanke om feilrekruttering, skal det reageres straks

Mange virksomheter har på ett eller annet tidspunkt erfart at en nyansatt likevel ikke var optimal til stillingen. Når det skjer, må man ikke la månedene gå i håp om at det blir bedre neste måned. «Som leder har man ansvaret for at den man ansetter er den personen man søkte,» slår Lotte Christensen fra SlaterConsult fast, og forklarer:

"En feilrekruttering bunner ofte i at man blir blendet av kandidaten, noe som er helt menneskelig. Derfor anbefaler vi alltid at man investerer tid og omtanke i en grundig jobbanalyse. Etterhvert skal man huske å evaluere i hht jobbanalysen, så man ikke blir revet blindt med på begeistringens bølger i et forrykende jobbintervju. Virksomheten og teamet blir skadet av en feilrekruttering, men det blir også kandidaten, så det er mye som står på spill."