Elevene velger en jobbdatabase fremfor sosiale medier når de søker lærlingplass


Elev søger elevplads

At de unge kjenner seg mer hjemme i sosiale medier og er lettpåvirkelige fra flere hold er et kjent faktum, men det er også kjent at den meste effektive rekruttering av elever i dag skjer gjennom stillingsannonser i en jobbdatabase og kanskje noe ganger i sosiale medier.

Søren Møller
Tekstforfatter, Jobindex


Om undersøkelsen

Jobindex har i perioden november 2017 til januar 2018 foretatt en undersøkelse blant 500 elever fra hele landet som er i full gang på sin lærlingplass.

Undersøkelsen er primært laget for store virksomheter. 3 av 4 av de deltagende virksomheter har over 500 ansatte. Virksomhetene har selv ønsket å delta i undersøkelsen. Resultatene er et resultat av spørreskjema og utdypende panelarbeide.

Vår undersøkelse blant elever viser at 66 % av de spurte søkte sine lærlingplasser gjennom en populær jobbdatabase. Det er seriøsiteten i annonseringen som tiltrekker; 57 % har nemlig søkt sine nåværende lærlingplasser ene og alene på grunn av selve annonsen i jobbdatabasen.

Dette står i sterk kontrast til at kun 3% har søkt direkte gjennom sosiale medier. De unge bruker sosiale medier i langt høyere grad til personlig kontakt med venner og bekjente enn som kilde til å søke jobb. De er uten tvil påvirket av sosiale medier i flere nivåer, men de fokuserer i høyere grad på den reelle stillingssøknaden andre steder.

Stillingsannonser blir satt under lupe

Når 57% forteller at de ene og alene på grunn av selve stillingsannonsen søkte sine nåværende lærlingplasser, er det samtidig skjult et viktig poeng her. Det avgjørende valget for elevene var en god, målrettet stillingsannonse og ikke en kopi fra tidligere rekrutteringer.

Fakta

· 66% søkte sine lærlingplasser via en jobbdatabase
· 57% søkte sine lærlingplasser kun pga selve stillingsannonsen
· 3% søkte sine lærlingplasser via sosiale medier
· 90% av de nåværende elever er tilfreds med sine lærlingplasser

Forbedringsforslag:
· Flere elever ønsker bedre planlegging og godkjente forventinger fra begynnelsen

Stillingsannonsene blir nemlig fort kjedelige med unødvendig informasjon. For å få oppmerksomhet, gjelder det å skrive mellom linjene. Måten å fortelle om stillingen og virksomheten samt de visuelle virkemidler som bilder, video og grafikk har stor betydning.

Elevene er som regel omtenksomme når de søker med tanke på deres framtid. De vil lære noe innenfor rammene for personlig og faglig utvikling, og de ønsker å kjenne seg trygge under sin lærlingperiode. På denne måten skiller ikke eleven seg ut fra andre unge i deres generasjon, så anvend derfor stillingsannonsen målrettet og relasjonsskapende.

Elevene trives best med målrettede planer

De fleste virksomheter gjør mye riktig i forkant for elevene. Hele 90% av de spurte elevene i vår undersøkelse har svart at de er ”tilfredse” eller ”megen tilfredse” med sine lærlingplasser.

Tilfredsheten bunner især i de daglige oppgaver og trygge rammer, for 66% har nevnt ”den faglige og personlige utvikling” som en av de viktigste grunnene til deres tilfredshet. I tillegg har 66% nevnt ”gode kollegaer”. Det er tydelig at elevene er ivrige etter å lære og teste seg selv, men også det å kjenne seg trygge og ha en fremtidsrettet plan er viktig for elevene og gir stor effekt.

Her kan du se et kort klipp i en video fra vårt panelarbeide med to av elevene som deltok i undersøkelsen. Hør hvordan de søkte og hva som betyr mest for dem.


Vær synlig der hvor elevene forventer å se deg

Sigbjørn Granheim, lærlingkonsulent hos Niels Brock, opplever på nært hold at de unge er meget interesserte i informasjon om virksomheten: Oppgaver, ansvar og utviklingsmuligheter. Han forteller om en klar fordel av å være synlig:

”Jo mer engasjert virksomhetene er i de unges utdannelsesforløp og forventninger, desto mer opplever virksomheten at elevene søker automatisk når jobben annonseres. Her ser vi samtidig at virksomhetene som regel også opplever en høyere matchende kvalitet og målrettethet i gruppen med søkere.”

Det er flere opplagte muligheter til å holde synligheten høyt løpende. Både online og ”face-to-face.

”De unge er mye online, og kan en virksomhet vise sider av seg selv på f.eks. en jobbdatabase som de unge overvåker, er det fordelaktig. Vi vet at et videoklipp av en aktuell elev i virksomheten som oftes går hjem hos de unge. Ellers har vi hos Niels Brock en jobbplattform hvor virksomheten og eleven møtes. Vi på skolen har mulighet til å påvirke det personlige møtet optimalt. Det løpende forholdet er i hvert fall både viktig og givende”, fastslår Sigbjørn Granheim.