Disse fem faktorer fremmer ar­beids­gle­den

Arbeidsglede er ikke en selvfølge, og den kommer ikke naturlig bare for at du jobber i det yrke som du brenner for. Her får du fem bud som gir konkrete ting for å skape arbeidsglede i hverdagen.

Din lidenskap skal drive deg, er et uttrykk som dukker opp igjen og igjen når fremgangsrike mennesker forsøker å gi deg råd om emner som utdannelse, jobbsøking og karriereutvikling.

Men kanskje er det rett og slett ikke et bra råd som i verste fall kan lede deg til et arbeidsliv på enorme omveier før du innser at arbeidsglede handler om noe helt annet.

Forfattar og professor William MacAskill ved Oxford Universitet, hevder at det romantiske søket etter drømmejobben er en feilbedømmelse når det baseres på hva dine interesser og lidenskaper kan tilføres ditt profesjonelle liv. Han sier til det amerikanske medie Next Avenue at veldig få har så sterke og intense lidenskaper det er behov for til å utføre de 80.000 timer han beregner vi bruker på å jobbe i et helt liv.

For selv om du elsker å spille tuba eller fluefiske, er det langt fra sikkert at din lidenskap rekker til 80.000 timers utfoldelse. Og i følge MacAskill skifter våre interesser med årene.

«Om du kun fokuserer på øyeblikkets lidenskap, risikerer du å knyttes til et prosjekt som du etter en kort tid ser at du ikke lenger har interesse av», forklarer han til Next Avenue.

Det gode jobben

William MaxAskill hevder at selve innholdet i jobben faktisk er mindre viktig enn de mønster og strukturer som skaper din arbeidsdag. I den forbindelse peker han på at forskning viser at disse faktorer er viktige for din arbeidsglede:

  1. Selvstendighet – det vil si den innflytelse du selv har på hvordan du utfører din jobb.
  2. Viktigheten av å få avslutte oppgaver og se resultater av ditt arbeide.
  3. Variasjon i jobben som gjør at du kan ha nytte av dine forskjellige evner og talenter.
  4. Feedback så at du vet om du arbeider riktig.
  5. Å gjøre en positiv forskjell for andre mennesker.

Ordning og innsikt

Mediet The Philisopher’s Mail tar diskusjonen om det meningsfylte arbeidslivet en tanke videre og har fem andre budskap om hva du bør kikke etter i en drømmejobb.

Den første egenskapen er ‘orden‘. I følge filosofi-sitat er verden en kaotisk plass hvor vi mennesker finner en form for nytelse og mening med å skape orden, rydde opp og systematisere. Det gjelder både faggrupper som for eksempel ingeniører eller arkitekter som arbeider med sammenheng og strukturer i en større helhet. Men også tjeneren som dekker det perfekte bordet er med og skaper ordning i en liten del av verden.

The Philosophers’ Mails neste budskap som gir arbeidsglede, er ‘forståelse’. Her snakker vi om den forståelse du får når du kan et område bra. Et eksempel kan være legen som vet hva pasientens symptomer betyr så at han kan sette i gang med rett riktig behandling. Det kan også være en tekstforfatter som ut fra sin erfaring med nøyaktighet vet hvordan ord påvirker forskjellige målgrupper, eller mekanikeren som kjenner sin motor ut og inn.

Filosofi-sitatet gir oss en følelse og forståelse av kontroll over de mange tilsynelatende tillfeldige begivenheter våre liv konstitueres av. For selv om mye i tillværelsen er kaos, forstår du og har med dine fagkunnskaper, nøkkelen till din lille del av universet.

Penger og mening

Det tredje budskapet på veien for arbeidsglede, er penger. Men ikke bare etter det tradisjonelle mottaker- av-lønn-tenk. I henhold til The Philosophers’ Mail er penger det tydeligste tegnet på suksess, og kan for eksempel omsette en idé som ingen trodde på til kalde kontrakter(?), da regnes det som en oppnåelse. Man må derfor anerkjenne at det å oppnå et konkret og målbart suksesskriterie, er noe som også gir en anledning til arbeidsglede.

Sitatets fjerde aspekt, er gleden av å tjene andre. Her handler det om å hjelpe dine medmennesker på den måten du kan. Om du er frisør og overgår kundens forventninger med et pageklipp, eller med pedagogikk som spiller en stor rolle i et barns liv, så skaper det en mening i ditt arbeid om din innsats har gitt mening for andre.

Den samme mening og sosiale dimensjon finner du også i det femte punktet: Samarbeid.

For på drømmejobben er du også en del av et team hvor du må samarbeide, utfordre og lære av dine kollegaer. For vi er sosiale skapninger som er avhengige av hverandre. Gleden med å dra lasset sammen og kjempe med menneskene rundt oss, er dermed også en viktig kilde til arbeidsglede og ofte bringer samspillet frem dine beste sider.

Så neste gand du vurderer å søke en ny jobb, så kanske du må sammenligne den nye jobben mot den nåværende i henhold til kriteriene på denne listen. Du kan selvfølgelig også alltid la din lidenskap lede deg og se hvor den bærer deg.