Dette shopper it-kundene


Dette shopper it-kundene

Næringslivet og offentlige sektor satser på portaler og selvbetjeningsløsninger i 2014. IT-avdelingene i privat og offentlig sektor har mange ulike løsninger på shoppinglisten, men portaler og selvbetjeningsløsninger topper listen foran ulike web-tjenester og systemutvikling, sier daglig leder Anne Cathrine Røste i Konsulentguiden. Konsulentkjøpere i privat og offentlig sektor har blitt spurt om " Innenfor hvilke tjenesteområder vil du vurdere å benytte konsulenter i 2013?"

Selvbetjeningstjenester blir stadig viktigere for en mer brukervennlig og effektiv offentlig sektor, Eksempelvis kommer over halvparten av alle søknader om pensjon gjennom digitale løsninger.

Det er også en høy bevissthet rundt it-sikkerhet og personvern, 1 av 3 konsulentkjøpere har planer om å oppjustere sikkerheten i sine organisasjoner.

Konsulentguiden analyserer markedet for å finne de beste konsulentene innenfor ulike områder av consulting. Selskapet står bak den årlige prisutdeling Konsulentprisen, som kårer de beste konsulentene i Norge hvert år.

For ytterligere kontakt, Lars Rommen, mob: 988 83 746, lars.rommen@konsulentguiden.no.